TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2013 Bilimkurgu Öykü Yarışması

Bilimle evreni anlar ve doğa yasalarını ortaya çıkarırız. Teknolojiyle bilimsel bilgilerimizi kullanarak sistemler kurar, aletler, makineler yaparız. Bilimkurguyla bilimin kılavuzluğunda bugünü yeniden şekillendirir, yarını kurar, insana ve değişime odaklanırız.

Ülkemizde bilişim kültürünün yayılmasına kırk iki yıldır büyük katkı sağlamış olan Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Bilimkurgu Öykü yarışmasıyla amacımız, bugünle yarın arasında estetik, imge ve bilimsel düşünceyi barındıran edebi bir köprü kurmak ve geleceği tasarlarken düşlerimizden yararlanmak…

Bu yıl on beşincisini düzenlediğimiz geleneksel Bilimkurgu Öykü yarışmamıza dünyayı yeniden tasarlayan öykülerinizi bekliyoruz…

Türkiye Bilişim Derneği

        Yönetim Kurulu

YARIŞMA KOŞULLARI

1. SONUÇ VE ÖDÜLLER

TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nı kazanan öyküler 18 Kasım 2013 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya 3000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 2000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 1000 TL verilecektir.

2. KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.
Öykü Türkçe yazılmalıdır.
Her yazar öyküsünü istediği konuda yazabilir.
Öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacaktır.
Öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
2013 yılından önce yayımlanmış öyküleri yarışmamıza kabul etmiyoruz.
Her yazar yalnızca bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
Dereceye girecek öyküler TBD’nin internet sitesinde ya da Bilişim Dergisi’nde yayımlanacak, seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküler kitap olarak yayımlanacaktır.
Öykülerin internet sitesinde, Bilişim Dergisi’nde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için http://eski.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve bu belgenin taranarak e-posta yoluyla TBD’ye gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum adlı belgeyi TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

3. SEÇİCİ KURUL

Sadık Yemni, Aşkın Güngör, Ethem Alpaydın, Mutlu Binark, Bülent Akkoç, Çiğdem Ülker, Suzan Bilgen Özgün, Mürselin Kurt, Nezih Kuleyin.

4. BİÇİM

Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelimeişlemciyle, “12” büyüklükte, “Arial” karakter” seçilerek, yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir.
Gönderilen dosyanın adına öykünün adı verilmelidir.
Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır. Yarışmada rumuz kullanılmamaktadır.
Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir.
Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.

5. ÖYKÜNÜN TESLİMİ

Yapıt, 30 Ağustos 2013 tarihine dek [email protected] adresine gönderilmelidir. Postayla gönderilen öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve iletişim için: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 web:  tbd.org.tr, eposta: [email protected]

Bilgi:   http://www.bilisimdergisi.org/s155/index.html?page=44

Önceki Türkiye Bilişim Dergisi 2012 BilimKurgu Öykü Yarışması Sonuçları
Sonraki TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2013 Bilimkurgu Öykü Yarışması Sonucu