TÜRK DÜNYASI ORTAK BİLİŞİM TERİMLERİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜLKÜ:
Ortak iletişim dilinin kurulmasını, Türk dünyası içerisinde ekonomik, teknolojik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak üzere dilimizin söz varlığına kazandırılan bilişim, bilgisayar, yazılım, donanım gibi Türkiye Türkçesine ait bilişim terimleri ile diğer Türk Cumhuriyetlerinde kullanılan Türk dili kökenli bilişim terimlerinin bütün Türk dünyasında kullanılmasını sağlamak.

GÖREV:
Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Kılavuzunu/Sözlüğünü hazırlamak.

ETKİNLİKLER :

1. Türk Cumhuriyetlerinde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan) dil bilimciler ile bilişimcilerin bir araya gelmelerini sağlamak,

2. Türk Cumhuriyetlerindeki bilişim ile dil bilimi alanındaki terim çalışmalarını takip etmek,

3. Ortak terimlerin gözler önüne serilebilmesi için 6 dilde terimlerin bir arada bulunduğu kılavuzun/sözlüğün hazırlanması amacıyla çalışma toplantıları yapmak,

4. Kılavuzun/Sözlüğün hazırlanabilmesi için ilkeleri belirlemek,

5. Belirlenen ilkeler doğrultusunda 6 dilde bilişim terimlerini bir araya getirmek,

6. Hazırlanan kılavuzun/sözlüğün sayısal ortamda kullanılabilmesi için özel bir yazılım hazırlamak,

7. Hazırlanan kılavuzu/sözlüğü önce Genel Ağ (İnternet) ortamında daha sonra kitap olarak yayımlamak,

8. Gelecekte yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunmak,

9. Yeni projeler ortaya koymak,