Katılımcı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
KATILIMCI AYDINLATMA METNİ 

Veri Sorumlusu: Türkiye Bilişim Derneği (“TBD”)
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak 4/17 Balgat/Ankara

Türkiye Bilişim Derneği olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz katılımcılarımıza bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad, Soyad
 • Araç Plaka Bilgisi
 • Cinsiyet
 • Fotoğraf
 • İmza
 • Kaşe
 • T.C. Kimlik Numarası
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Talep/ Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, TBD tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta ve sosyal medya hesapları ile toplanmaktadır.

 

İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • İş Telefonu Numarası
 • İş Yeri İsmi-Unvanı
 • Şehir Bilgisi
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, TBD tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta ve sosyal medya hesapları ile toplanmaktadır.

 

Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Özgeçmiş Bilgileri
 • Pozisyon-Unvan Bilgileri
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, TBD tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta ve sosyal medya hesapları ile toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Bilgileri
 • Harcama Bilgisi
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, TBD tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta ve sosyal medya hesapları ile toplanmaktadır.

 

Görsel İşitsel Kayıt Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • CCTV Kayıtları
 • İşitsel Kayıtlar
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, TBD tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Görsel kayıt cihazları ile toplanmaktadır.

 

Aile Bireylerine Ait Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
 • Aile bireylerinin Ad ve Soyadları
 • Çocuk sayısı
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, TBD tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ile toplanmaktadır.

 

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
 • Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgisi
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, TBD tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Çevrimiçi elektronik formlar ve diğer basılı formlar ile toplanmaktadır.

 

Özel Nitelikli Kişiler Veriler
Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

 

Dernek Üyeliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
 • Üyesi Olunan Dernek Bilgisi
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Dernek Üyeliği verileriniz, TBD tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen; “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Dernek Üyeliği verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, bir toplantıya veya etkinliğe katılımda, çevrimiçi elektronik formlar ve diğer basılı formlar ile toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi ve sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçiler’e,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri’ne
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları’na

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Herkese Açık şekilde sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaşılabilecektir.
 1. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 1. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu  aracılığıyla;

 • [email protected] adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak 4/17 Balgat/Ankara adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta göndererek,

TBD’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? 

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, TBD’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.