Sayısal İnsan Bilimleri Çalışma Grubu

Sayısal insan bilimleri, insan bilimlerinin tüm alt dallarında teknoloji vasıtasıyla yeni araştırma soruları sormayı, farklı katmanlar oluşturan sayısal verilerden yeni yöntemlerle bilgi üretmeyi, bunları analiz etmeyi ve sunmayı hedefleyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, makine öğrenimi gibi veri bilimi yöntemlerini kullanarak; büyük hacimli ve çok çeşitli verileri işleyerek insan bilimlerine katkı sunar. Ayrıca teknolojinin araçlarıyla elle işlenmesi çok güç olabilecek miktarda veriyi istenen izlekler altında görsellerle kolay algılanır halde sunar; gözle görülemeyecek ilişkileri ortaya çıkarır ve bunlardan yeni sorular üretir. Gelişen sayısal teknolojinin sonucu olarak bilgisayar ve internet öncesi çağda örneği sık görülmeyen etkileşimli veriyi işlemek için de araçlar sunar.

SİB araştırmaları, büyük karmaşıklık taşıyan verilerideki işleyerek kolay görülemeyecek etkileşimleri ortaya çıkarırken  insanların, toplumların, kentlerin, ülkelerin, siyasetin, kültürlerin ve insanlar arası etkileşimin mümkün kıldığı her türlü ilişkiler ağının artsüremli, eşsüremli ve uzamsal değişimlerini ve dönüşümlerini açımlayacak yeni bilgi, yeni bakış açıları ve yeni anlatımları üretmeyi amaçlar.

Çalışma Grubumuz, yapay zeka sistemleriyle donatılmış yazılımları ve donanımları kullanarak çeşitli alanlardaki veri yığınlarından anlamlı bilgiler elde etmek, raporlamak, bu konularda yapılacak çalışmalara katkı sunmak ve etkinliklerle konuyu geniş kitlelere yaymak amacıyla kurulmuştur.

 • Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Sayısal İnsan Bilimleri (SİB) Çalışma Grubu (ÇG) SİB alanında, TBD’nin tüzüğünde belirtilen görev ve çalışma alanlarına giren konularla ilgili olarak toplantılar, seminerler, paneller, konferanslar gibi etkinliklere katılmayı veya bu tür etkinlikleri düzenlemeyi,
 • SİB ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla çeşitli aktivitelere katılmayı veya bu aktiviteleri düzenlemeyi; kamuoyuna yönelik bilgilendirici çalışmalar yapmayı, seminerler düzenlemeyi, yazılı ve görsel materyaller hazırlamak gibi faaliyetlerde bulunmayı,
 • Bilişim teknolojileri ile insan bilimlerini bir araya getirerek disiplinler arası bir yaklaşımı teşvik etmeyi; sayısal yöntemlerin kullanımını artırmak suretiyle hem bu alanların hem de yeni bir disiplin olan SİB’in gelişimine katkıda bulunmayı;  bu alandaki gelişmeleri takip etmeyi;  TBD SİB ÇG ilgi alanına giren her türlü veriyi sayısallaştırarak araştırmalar yürütmeyi ; bu araştırmalar sonucunda veritabanları, derlemler ve bulgular üretmeyi; bu bulguların görselleştirilerek sunumunu ve görselleştirme geliştirmeyi ; araştırma sonuçlarını TBD’nin ilgili mecralarında, hakemli ve popüler bilim dergilerinde yayınlamayı ve paylaşmayı,
 • SİB konularında teknik ve hukuki dokümanları, el kitapları gibi kaynakları oluşturmayı ve TBD’nin web sayfasında yayınlamayı; bu sayede alanda çalışanlara ve ilgilenenlere kaynak sağlamayı ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi,
 • SİB alanında TBD’nin görüşlerini belirlemeyi ve temsil etmeyi; gerek görüldüğünde bu çerçevede konuyla ilgili alt çalışma gruplarını oluşturmayı, raporlar hazırlamayı, stratejiler belirlemeyi ve TBD’nin resmi görüşünü oluşturmayı amaçlamaktadır.
 • Kadir Yiğit Us
 • Dr. Cem Kılıçarslan
 • Dr. Seda Uyanık
 • Özgür Tacer
 • Dr. Tevfik Uyar
 • Koray Özer
 • Öğr. Gör. Yasemin Tanbi
 1. Kuruluş ve üye temini konusunda çalışmak,
 2. Bilimkurgu Öykü Yarışması derlemi üzerinden SİB projeleri üretmek, sonuçları rapor olarak ayrıca Bilişim Dergisi’nde yazı olarak paylaşmak.
 3. Uygun veritabanlarından derlenen verileri SİB projeleriyle çözümlemek ve sonuçları TBD’ye ve kamuoyuna sunmak.

içerik hazırlanıyor.