TBD Kadın Çalışma Grubu

TBD Kadın Çalışma Grubu, kadınların bilişim teknolojileri ile ilgili mesleklerde çalışmalarını ve ilerlemelerini teşvik etmek, Bilişim Sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak ve gençlerin, özellikle de kadınların Bilişim alanındaki faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir. Söz konusu alanda ulusal seviyede farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır.

Ayrıca, TBD tarafından düzenlenen etkinliklere teknolojide kadına yönelik içerik hazırlamak, destek vermek, dernek yayın organlarına “teknolojide kadın” konusunda görüş bildirmek ve bilinçlendirici makaleleri hazırlamak görevlerini icra etmektedir.

  • Kadınların bilişim teknolojileri ile ilgili mesleklerde çalışmalarını ve ilerlemelerini teşvik etmek,
  • Bilişim Sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak
  • Kadınların Bilişim alanındaki faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirmek
  • Teknolojide kadına yönelik ulusal seviyede farkındalık yaratılmasını sağlamak
  • Dilek Şen KARAKAYA (Başkan)
  • Ceyda SÜER
  • Suna ÖZTOP

içerik hazırlanıyor

içerik hazırlanıyor.

TBD Kadın Çalışma Grubu Web Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Web sayfasına gitmek için tıklayınız.