Şube Çalışma Grupları

ARAŞTIRMALAR / PROJELER ÇALIŞMA GRUBU

TBD’nin kuruluş amacı olan  “Türkiye‘deki bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak” doğrultusunda katılımcı bir anlayışla; projeler oluşturulmasına, bu projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasında TBD Ankara Şubesine katkı ve yardım sağlamaktır.

TÜRKİYE BİLİŞİM ÖDÜLLERİ GRUBU

Bilişim teknolojileri desteği ile insana, topluma ve iş dünyasına sunulan hizmetlerde; yaşam standartlarında kalite, etkinlik ve verimliliğin artırılmasına, sorunları çözmede başarılı ve kaynak kullanımında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasına katkı sağlayan projeler arasından zirvedeki projeleri seçmektir.

TBD KAMU-BİB ÇALIŞMA GRUPLARI

1995 yılında bilişim politikalarının oluşmasına ve toplumun e-dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olan Kamu-BİB Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği’nin temel amacı çözüm üretmek ve yol göstermek suretiyle kamunun bilişim alanındaki etkinliğinin ve farkındalığının artırılmasıdır.  TBD Ankara Şubesi yönetiminde Kamu-BİB etkinliği içerisinde yapılan sunumlar, raporlamalar için oluşturulan gruplardır.

EĞİTİM PROGRAMLARI GRUBU

TBD Ankara Şubesi, Bilişim alanında uzmanlaşmış üyelerinin değerli katkıları ile üyelerinin sektörel beceri ve öğrenimlerini geliştirmelerine, yeni kariyer olanakları inşa edebilmelerine olanak sağlayacak eğitim programları düzenlemektedir.

SOSYAL ÇALIŞMA GRUBU

TBD Ankara Şubesi altında faaliyet gösteren Sosyal Çalışmalar Grubu, Türkiye Bilişim Derneği üyeleri arasındaki etkileşimi arttırmak, yaşamlarına renk katabilme adına etkinlikler yürütmektedir. Bu faaliyetlerden bazıları:
Koro
Tavla Turnuvası
Bovling Turnuvası
Voleybol Hazırlık Maçları

TBD GENÇ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU

TBD Genç Çalışma Grubu’nun amacı; Türkiye’de bilişim disiplinlerinde okuyan ve bu alanlarda iş yapan gençlerin daha etkin bilgilerle bilişimde milli kalkınmaya ve bilime daha faydalı olmasını sağlamak, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır.

SAVUNMA VE GÜVENLİK GÜNLERİ ÇALIŞMA GRUBU:

TBD’nin  (Ankara Şubesi) olarak yakından takip ettiğimiz “Anayurt Güvenliğinde Bilgi Yönetimi” konusunun hızla geliştiğini ve bu kapsamda arayışların ortaya çıktığını görmekteyiz. Ülkemizde ve Dünyada yaşanan gelişmeler bu konunun önemini ve hazır olunması gerektiğini bize göstermiştir. Şubemiz bu başlığa ilişkin çalıştay gerçekleştirmek üzere çalışma grubu oluşturmuştur.

TBD ANKARA GBYF GRUBU

TBD Ankara Şubesi koordinasyonunda ülkemiz bünyesindeki üniversitelerimizin Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği gibi branşlarda okuyan öğrencilerimizin bitirme projeleri ile katıldıkları bir yarışma etkinlik grubudur.  Öğrencilerimiz ile sektör profesyonellerini bir araya getirdiğimiz ve katılımın her geçen yıl daha da arttığı etkinliklerimizdendir.