Şube Çalışma Grupları

ARAŞTIRMALAR / PROJELER ÇALIŞMA GRUBU

TBD’nin kuruluş amacı olan  “Türkiye‘deki bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak” doğrultusunda katılımcı bir anlayışla; projeler oluşturulmasına, bu projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasında TBD Ankara Şubesine katkı ve yardım sağlamaktır.

BİLİŞİM SEKTÖRÜ POLİTİKALARI ÇÖZÜM GRUBU

Bilişim sektörünün bilgiye dayalı kalkınmasına ve katma değerli gelişimine katkı sağlamak amacıyla; üyelerimizin ve sektörün tüm paydaşlarının tecrübe ve bilgi birikimlerini bir araya getirerek bilişim toplumu stratejilerine yönelik politikalar geliştirmek ve bu politikalar aracılığı ile stratejilerin karar vericilere iletilmesini sağlamak üzere önerilerde bulunmaktır.

TBD KADIN GRUBU

TBD üyesi olan/olmayan tüm bilişim sektöründe çalışan tüm bilişimci kadınların çalışma hayatında yaşadıkları iş ve meslek sorunları, çalışma koşullarındaki olumsuzluklar, mesleki haklarının elde edilmesindeki yaşanılan haksızlıkların giderilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması konusunda gereken düzenlemelere aracı olup, girişimlerde bulunmak.

TBD GENÇ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU

TBD Genç Çalışma Grubu’nun amacı; Türkiye’de bilişim disiplinlerinde okuyan ve bu alanlarda iş yapan gençlerin daha etkin bilgilerle bilişimde milli kalkınmaya ve bilime daha faydalı olmasını sağlamak, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır.

KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMA GRUBU:

TBD ‘nin  (Ankara Şubesi)  faaliyetlerini sürdürmesinde yönetimin ve çalışanlarının kişisel yöntemlerine bağımlı kalmadan, objektif ve uygulanabilir yöntemleri ortaya koymak veya geliştirmek, yönetimin veya çalışanların kurumdan ayrılması durumunda işlerin yürütülmesi için ilgili yapı ve süreçleri oluşturmak veya geliştirmektir.