Antalya Branch

Şube Tanıtım

1971 Yılında Ankara da kurulan Türkiye Bilişim Derneği’nin Antalya Şubesi tüm kuruluş çalışmalarını tamamladı ve ilk Genel Kurulunu Şubat 2009 da yapıp, gerekli organlarını seçerek faaliyete geçti. Antalya Şubesinin ilk yönetim kuruluna, Prof.Dr.Osman Saka,Mehmet Akyelli, Canan Başer, Uğur İnal, Yılmaz Vural, Ahmet Heman ve Ersen Gençaslan seçilirken, Denetim Kuruluna ise Av.Ali Fuat Özbakır, Buket Doğan ve Suat Bayraktar seçildiler.  Kurulların yaptıkları ilk toplantılarda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Akyelli, Denetim Kurulu Başkanlığına Av.Ali Fuat Özbakır seçilmişlerdir.

Coğrafi sorumluluğu Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla illerini kapsayacak olan Antalya Şubesinin özellikle bu illerde TBD üyesi olan tüm üyelerin kayıtlarını Antalya Şubesine transfer etmeleri için Antalya Şubesiyle irtibata geçmesi beklenmektedir. TBD nin tüm ilkelerini bölgede tanıtmaya ve uygulamaya çalışacak olan Şubemizin öncelikli görevi bölgenin bilişim ile kalkınması misyonunu üstlenecek  üye profilini geliştirmek olacaktır.

Bilgi toplumu olma yönündeki ulusal bilincin oluşmasına, ulusal bilişim politikalarının belirlenmesine, mesleki dayanışma ve örgütlü tavrımızın netleşmesine katkıda bulunmak için bilgisayarla uğraşan, ilgilenen ve yolu bilgiden geçen herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

Unutmayın derneğimize üye olan herkes sektördeki gelişmeleri TBD ilişkileri ile hem yakından izleme hem de etkileme olanağına sahip olacaktır.

TBD‘ye Üye Olun

Türkiye‘de ve Bölgemizde  Bilgi/Bilişim Toplumu Olma Yolunda Katkınız Olsun

TBD HAKKINDA;

Türkiye‘nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD)   artık toplumun  her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

Üye sayısı bugün 9.500 i aşmıştır. Yedi şubesi, 12 il temsilciliği ve 33 Üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.  TBD, 1994 yılında bakanlar kurulu kararı ile; ‘Kamu Yararına Çalışan Dernek’ statüsüne kavuşmuştur.

Tek bir salonda 100 e yakın katılımcıyla başlayan kurultaylarımız ve etkinliklerimiz 11 salon ve 8.513 ü kayıtlı 500 üzerinde de kayıtsız katılımcısıyla kongre merkezlerine sığamaz büyüklüklere erişmiştir.

Türkiye Bilişim Derneği‘nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.

Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır.

Kurulduğu yıldan bugüne derneğimizin özlemi;

  • Teknoloji üreten bir Türkiye,
  • Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
  • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
  • Nitelikli insan gücü,
  • Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü, yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın yaşamanın keyfini çıkarmasıdır.