İstanbul Branch

Kuruluş ve Amaç


Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

Üye sayısı bugün 12.000’i aşmıştır. Yedi şubesi, 13 il temsilciliği ve Üniversitelerdeki TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.

Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır.

TBD’nin Amaçları

   • Türkiye’de bilişimle ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artmasına, gelişmesine ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
   • Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
   • Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemektir,
   • Bilişimle ilgili standardlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda işbirliğini sağlamak,
   • Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, bu tür çalışmalarda kalitenin artmasını gözetmek,
   • Bilgisayar donanımı ve yazılımı ile iletişim konularında dünya ile bütünleşmenin gözetilmesinde yardımcı olmak,
   • Bilişim sektörü içinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak, Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
   • Bilişim toplumu olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,
   • Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
   • Toplumun refahını arttırıcı çalışmalarda bulunurken, toplumu oluşturan en küçük birim olan insanı, her yaşta, önemseyerek, insanın ve toplumun yararına çalışmalarda bulunmak.

ÜYE PROFİLİ

Bilişim toplumu olma yönündeki ulusal bilincin oluşmasına, ulusal bilişim politikalarının belirlenmesine, mesleki dayanışma ve örgütlü tavrımızın netleşmesine katkıda bulunmak için yazılımla, bilişimle, bilgisayarla uğraşan, ilgilenen ve yolu bilgiden geçen herkesi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.

TBD sektörel ağırlığı yüksek olan İstanbul’a, BİM Yöneticileri Kulübü (BİMKULÜP) aracılığı ile daha çok açılmak için İstanbul örgütlenmesini sağlamıştır. TBD İstanbul şubesi 1995 yılında kurulmuştur. Ayrıca örgütlenmeyi yaygınlaştırmak, üyelerimize daha yakın olabilmek amacı ile diğer şubelerimiz ve kurum temsilcilikleri de kurulmuştur.

Derneğimize üye olan herkes sektördeki gelişmeleri TBD ilişkileri ile hem yakından izleme hem de etkileme olanağına sahip olacaktır.

TBD İstanbul Şubesi olarak;

 Sürekli gelişme anlayışı içinde hedeflerini hayata geçirmek üzere takım ruhu ve uyum içinde çalışabilen bir yönetim modeli oluşturmak,
 Katkıda bulunmak isteyen herkesin bilgi ve görüşüne değer veren katılımcı demokratik anlayışın uygulayıcısı olmak,
 Dernek iç dinamizmini harekete geçirerek, tüm faaliyetlerimizin sistematik, rasyonel ve etkin olmasını sağlamak,
 Başarılı olmak için paylaşarak büyümek ve katılımla ilerlemek,
 Bilim ve aklı rehber almak, atılımcı, saydam ve etik değerlerden taviz vermeyen bir dernek olmak,
 Üyeler arasında iletişim, etkileşim ve dayanışmayı artırmak,
Dernek olarak taraf olmayan, doğruların tartışıldığı platformlar oluşturmak,
Tüm tarafları ile Bilişim Sektörü’nü ortak amaçlar birliğinde bütünleştirmek ve özlenen ortamı sağlamak istiyoruz.

Bizlere verdiğiz onurlu görev ve büyük sorumluluğun bilincinde olarak sizlerin desteği ile hedeflerimizi başaracağımız inancındayız.