Bilişim Hizmet Ödülleri

Bilişim Hizmet Ödülleri

“Bilişim Hizmet Ödülleri”; Türkiye Bilişim Derneği tarafından bilişim ekosisteminin gelişimine, sürdürülebilirliğine, farkındalık yaratılmasına, dijital dönüşümün yerli ve milli kabiliyetlerle desteklenerek yenilikçi ve özgün teknolojiler üretilmesine yönelik çalışmalar yaparak katkı verenlere 1996 yılından beri her yıl verilmektedir.

Yarışmaya kamu ve özel sektörden proje ve / veya ürün geliştiriciler, uzman yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapan ilgili kurum ve kişiler, farkındalık yaratılması yönünde çalışmalar yapan medya kuruluşları / basın mensupları katılabilmektedir.

KAMU

 • TBD-K1: Yerli Bilişim Ürünlerine Katkı Veren Kamu Kurumları KategorisiKamu kurumlarımızın dijital olgunluk seviyesi ile siber dayanıklılıklarının arttırılmasına, ülkemizin dijital ekonomisinin geliştirilmesine ve milli teknoloji hamlesinin başarısına katkı sağlamak amacıyla milli imkan ve kabiliyetler ile geliştirilen yerli bilişim ürünlerinin kamuda kullanılmasına ve/veya yaygınlaştırılmasına destek olan kamu kurum projelerini kapsamaktadır.
 • TBD-K2: Yenilikçi Teknolojiler Kullanımı ile Kurumsal Süreçlerde Fayda KategorisiKamu kurumları tarafından yürütülen kurumsal süreç ve/veya denetim faaliyetlerinde dijital dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile zaman, kaynak ve finansal boyutta verimlilik ve etkinlik sağlayan projeleri kapsamaktadır.
 • TBD-K3: Eğitim KategorisiDijital vatandaşlık bilincinin gelişimine katkı sağlamak için dijital becerilerin gelişimine yönelik eğitim projeleri ile istihdam olanağı yaratılması amacıyla sektör ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak dijital dönüşüm uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim projelerini kapsamaktadır.

ÖZEL SEKTÖR

 • TBD-Ö1: Dijital Dönüşüm Teknolojileri Yatırımcı / Girişimci KategorisiÜlkemizde; ekonomik gelişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın oluşmasına katkı sağlayan milli kabiliyetler ile geliştirilen yenilikçi ve özgün yerli teknolojilerin ihracatına ve kobilerimizin küresel rekabetçilik endekslerinin arttırılmasına yönelik yürütülen faaliyetler ile projeleri kapsamaktadır.
 • TBD-Ö2: Dijital Dönüşüm Teknolojileri Yerli Milli Ürün Geliştirme KategorisiÜlkemizin dijital dönüşümünde ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin milli kabiliyetler ile geliştirilmesi amacıyla başta siber güvenlik, yapay zeka olmak üzere; makine öğretisi, derin öğrenme, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti, eklemeli imalat ve otonom araçlar gibi dijital dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik donanım ve yazılım projelerini kapsamaktadır.
 • TBD-Ö3: Bilişim Medyası KategorisiBilişim Ekosisteminin gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hem bilişim ekosistemi paydaşları hem de toplumun tüm katmanlarında bilişim farkındalığı yaratılmasına yönelik yürütülen medya çalışma ve faaliyetlerini kapsamaktadır.
 • M. Ali YAZICI – TBD 2. Başkanı
 • Lütfi ÖZBİLEN – Fokus Akademi Genel Müdürü
 • Doç. Dr. Şeyda ERTEKİN – ODTÜ Öğretim Üyesi
 • Dr. Atilla AYDIN – T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Şube Müdürü
 • Dr. Aydın KOLAT – TBD İcra Kurulu Başkanı
 • Nuray BAŞAR – ASO Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı
 • Ceren TUNÇ – TBD Organizasyon ve Halkla İlişkiler Uzmanı

Başvurular kapanmıştır.

Başvuru Tarihi : 1 Mayıs 2023 – 29 Eylül 2023

Jüri Değerlendirme  : 16 Ekim 2023 – 15 Kasım 2023

Tören Tarihi : TBD 40. Ulusal Bilişim Kurultayı 21 – 22 Aralık 2023