Ankara Branch

22 Nisan 1971 tarihinde kurulmuş ve Türkiye’nin Bilişim Sektöründe ilk Sivil Toplum Örgütü olan Türkiye Bilişim Derneği, 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır. Giderek artan üye sayıları ve etkinlikler doğrultusunda Şube örgütlenmesi başlatılmıştır. Bu kapsamda; Necati ETLACAKUŞ, Y. Murat ERTEN, Mukaddes BURHAN, Ahmet PEKEL, Talat POSTACI, R.Erdem ERKUL, Coşkun DOLANBAY’dan oluşan kurucu yönetim kurulu ile,16 Mayıs 2008 tarihinde kurulan TBD Ankara Şubesi ilk genel kurulunu, 26 Ekim 2008’de gerçekleştirmiştir.

20 Ocak 2019 de gerçekleştirilen Altıncı Olağan Genel Kurul’da Kenan Nurhan ALTINSAAT, Hakan DEMİRTEL, Gamze CAN, Nesrin EZER, Zafer VERGİLİ, Dr. Altan ÖZKİL ve Alper KARABULUT Şubemiz Yönetim Kurulu’na seçilmişlerdir.

Kamu, özel sektör temsilcileri, akademisyenlerden oluşan Yönetim Kurulu ve gönüllü üyelerden oluşan Çalışma grupları ile Şubemiz gerek kendi üyelerine, gerekse toplumun diğer kesimlerine yönelik, derneğimizin misyonuna uygun bir şekilde çeşitli alanlarda işlevlerini sürdürmektedir.

Kurulduğundan bu yana sayısı giderek artan üyelerimizin ve bilişim sektörü çalışanlarının mesleki gelişmelerine katkıda bulunmaya, mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmeye yönelik etkinlikler planlanmış ve yapılmıştır.

Şube etkinlikleri planlama ve gerçekleştirme konusunda gönüllü olarak çalışan üyelerimizden oluşan çalışma grupları oluşturulmuştur.