Üyelik Başvurusu

Derneğimize, Tüzüğümüzün 2. Bölümünde belirtilen koşullara sahip herkes üye olabilir. Üyelik başvurusunda bulunmak için ÜYELİK BAŞVURU BELGESİ‘ni doldurup bize posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Yasal Uyarı

Türkiye Bilişim Derneği (“TBD”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işbu üyelik başvuru formları aracılığıyla siz üye adaylarımızdan topladığımız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat doğrultusunda; üyelik başvurunuzu gerçekleştirmek amacıyla; sözleşmenin kurulması çerçevesinde sınırlı olarak işlenecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

Detaylı bilgi için, TBD Üye Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne bu adresten ulaşabilir ve KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi TBD İlgili Kişi Başvuru Formu ile belirlenen usullere uyarak gönderebilirsiniz.