TBD BİLİŞİM DERGİSİ 2010 BİLİMKURGU ÖYKÜ YARIŞMASI

Siz hiç “Mkim3033″‘ün resmini yaptınız mı? Siz hiç “Mkim3033” galaksisine gittiniz mi?

Siz hiç “Mkim3033″ün hasretinden prangalar eskittiniz mi? Peki siz hiç Açık Kaos‘un “Mkim3033” türküsünü dinlediniz mi? Ya da siz hiç “Mkim3033” yönetim biçimiyle yönetildiniz mi? Peki, “c=Mkim3033” formülünün hangi fizik yasasına karçı geldiğini biliyor musunuz?
Bu yıl on ikincisi düzenlenen Bilimkurgu Öykü Yarışmasının “konusu” “Mkim3033”. Yukarıdaki açıklamalar ve sorular “konunun” ne kadar geniş ele alınabileceğini göstermek amacıyla sıralandı. Yoksa her yazar, kendi “Mkim3033″lü öyküsünü istediği gibi yazmakta serbestir. Kimbilir, “Mkim3033” “konusu” öykünüzde belki de bir sözcük olarak geçecektir…

YARIŞMA KOŞULLARI

1. SONUÇ VE ÖDÜLLER
Yarışmayı kazanan öyküler 13 Eylül 2010 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarıçmacıya dizüstü bilgisayar, ikinci gelen yarışmacıya avuçiçi bilgisayar, üçüncü gelen yarışmacıya da sayısal kamera verilecektir.

2. KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.

Öykü Türkçe yazılmalıdır.

Öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacağı kuşkusuzdur.

Öykü, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamıç olmalıdır.

2010 yılından önce ya da yarışmaya yollandıktan sonra yayımlanmış öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Her yazar yalnızca bir öyküsüyle yarışmaya katılabilir.

Dereceye girecek öyküler TBD‘nin ınternet sitesinde ya da Biliçim Dergisinde yayımlanacaktır.

TBD Biliçim Dergisi Yayın Kurulu isterse, yarıçmayı kazanan öykülerle, seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküleri kitap olarak yayımlayabilir. 1998-2005 tarihleri arasında dereceye giren öykülerden yapılan bir seçki “Bilimkurgu Öyküleri” adıyla Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmıştır :http://www.remzi.com.tr/index.asp?anakategori=49&kategori=141&kitapid=1079
Öykülerin internet sitesinde, Bilişim Dergisinde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için http://eski.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve doldurulan bu belgenin mektupla, faksla ya da taranmış bir dosya olarak e-posta yoluyla TBD‘ye gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum, adlı belgeyi TBD‘ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir.

3. SEÇİCİ KURUL

Hikmet Temel Akarsu, Bülent Akkoç, Metin Celal, Süreyya Evren, Ergun Kocabıyık, Nezih Kuleyin

4. BİÇİM

Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” büyüklükte “Arial” karakter” seçilerek, yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir.

Gönderilen dosyanın adına öykünün adı verilmelidir. Örneğin öykünün adı “Ayın Aydınlık Yüzü” ise öykü dosyası “Ayın Aydınlık Yüzü.doc” olmalıdır.

Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.

e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır.

Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir. Örneğin yarışmaya katılan yazarın adı “Mert Gezer” ise kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adı da “Mert Gezer.doc” olmalıdır.

Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.

5. YAPITIN TESLİMİ

Yapıt, 1 Temmuz 2010 tarihine dek [email protected] adresine gönderilmelidir. Postayla gönderilen öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve iletişim için: Tel: 312 479 34 62 / Faks 312 479 34 67 / e-posta: [email protected]
web: https://www.tbd.org.tr/

6. ÖN DEĞERLENDİRME KURULU
Yarışmaya gönderilen yapıtların sayısının umulanın üstüne çıkması durumunda TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu bir Ön Değerlendirme Kurulu oluşturur. Bu kurul, Seçici Kurul‘a gidecek öyküleri belirler.

Önceki Türkiye Bilişim Dergisi 2009 Bilimkurgu Öykü Yarışması Birincisi: YAPAY BEDENLER
Sonraki TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2010 BİLİMKURGU ÖYKÜ YARIŞMASI SONUÇLANDI