TBD Bilişim Dergisi 2008 Bilimkurgu Öykü Yarışması

Büyük soruyu sormaya, büyük yanıtı vermeye hazır mısınız? Her bilimkurgu öyküsü bugünle, geçmişle ve özellikle gelecekle ilgili sorulmuş bir soru ve bu soruya verilmiş bir yanıttır. Her bilimkurgu yazarının düşü de iyi bir “büyük soru” yakalayıp bunu bilimiyle, kurgusuyla, yaratıcılığıyla ve sözcük sözcük işlemesiyle yanıtlamaktır.

TBD Bilişim Dergisi Bilimkurgu Öykü Yarışması bu yıl onuncu kez düzenleniyor. Bu yıl yazarlarımızı aşağıda bulunan üç konudan biri üzerinde düşünmeye, sorular sormaya ve gerekirse yanıtlar arayarak öykü yazamaya davet ediyoruz:

İyi Yönetim, Kötü Yönetim, Sıkı Yönetim,Yönetim

Gelecek zamanlarda ülkemiz ya da Dünyamız (galaksimiz, evren, vs.) nasıl yönetilecek? Başka yönetim biçimleri, teknolojinin katkısıyla başka seçim yolları bulunabilir mi? Politika ve politikacı toplumsal yaşantı için gerekli mi? Gelecekte kim kimi yönetebilir? Yönetemeyen insanın dramı nasıl olabilir? Yöneticiler “insan” olmak zorunda mı?

Trafik Karmaşası

Büyük şehirlerin trafik karmaşası gelecekte de aynen sürecek mi? Bu soru dilenirse deniz, hava, uzay, düşünce ve zaman gezginleri trafiği vs. bağlamında da ele alınabilir.

Çok işlevli Teknolojik Aletler

Boyutları küçülürken işlevleri artan teknolojik aletler gelecekte hangi yetkinlik düzeyine ulaşabilir? Bu teknolojik aletlerin insan yaşamına ne tür katkısı olabilir? Yoksa söz konusu olan katkı değil de köstek mi? ıletişimi, eğlenceyi, öğrenimi, çalışmayı, hatta tedaviyi gerçekleştirebilen çok işlevli bir teknolojik alet aşkla nasıl ilişkilendirilebilir? Kendi küçük yeteneği büyük bu aletler bizlerden neler alır, bizlere neler verir?
Konu başlıklarının altında bulunan sorular yazarlarımıza ipucu vermek amacıyla sıralanmış örneklerdir. Yazarlarımız, seçtikleri konuyu istedikleri gibi işleyebilirler…

TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu

YARIŞMA KOŞULLARI

1. SONUÇ VE ÖDÜLLER
Yarışmayı kazanan öyküler 31 Ekim 2008 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya dizüstü bilgisayar, ikinci gelen yarışmacıya avuçiçi bilgisayar, üçüncü gelen yarışmacıya da dijital kamera verilecektir.

2. KATILIM KOşULLARI
•Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.
•Öykü Türkçe yazılmalıdır.
•Öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacağı kuşkusuzdur.
•Öykü, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
•2008 yılından önce yayımlanmış öyküler yarışmaya katılamaz.
•Her yazar yalnızca bir öyküsüyle yarışmaya katılabilir.
•Dereceye girecek öyküler TBD‘nin ınternet sitesinde ya da Bilişim Dergisinde yayımlanacaktır. TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu isterse, yarışmayı kazanan öykülerle, seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküleri kitap olarak yayımlayabilir. 1998-2005 tarihleri arasında dereceye giren öykülerden yapılan bir seçki “Bilimkurgu Öyküleri” adıyla Remzi Kitapevi tarafından yayımlanmıştır: http://www.remzi.com.tr/index.asp?anakategori=49&kategori=141&kitapid=1079
•Öykülerin ınternet sitesinde, Bilişim Dergisinde ya da kitaplaştirilarak yayımlanması için http://eski.tbd.org.tr/onayliyorum.doc adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve doldurulan bu belgenin mektupla, faksla ya da taranmış bir dosya olarak e-posta yoluyla TBD‘ye gönderilmesi gerekmektedir. Onayliyorum, adli belgeyi TBD‘ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir.

3. SEÇİCİ KURUL
Hikmet Temel Akarsu, Bülent Akkoç, Laurent Mignon, Necdet Kesmez, M.Serdar Kuzuloğlu

4.YAPITIN BİÇİMİ
•”Öykü, yaygın bir kelime işlemci kullanılarak, karakter şekli olarak “Arial”, karakter büyüklüğü olarak “12” seçilerek yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir.”
•Gönderilen dosyanın adına öykünün adı verilmelidir. Örneğin öykünün adı “Neptün‘ün Ufak Tefek Taşlari” ise öykü dosyası “Neptün‘ün Ufak Tefek Taşlari.doc” olmalıdır.
•Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
•Öykünün ilk sayfasında, başlığın hemen üstünde yazarın seçeceği bir rumuz ve öykünün ilgili olduğu konu (yönetim, trafik, teknolojik aletler gibi) belirtilmelidir.
•e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır.
•Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir. Örneğin yarışmaya katılan yazarın adı “Can Yılmaz” ise kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adı da “Can Yılmaz.doc” olmalıdır.
•Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.

5. YAPITIN TESLıMı
Yapıt, 15 Temmuz 2008 tarihine dek [email protected] adresine gönderilmelidir. Postayla gönderilen öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Bilgi ve iletişim için: Tel: 312 479 34 62 / Faks 312 479 34 67 / e-posta: [email protected]
web: https://www.tbd.org.tr

6. DEğERLENDİRME SÜRECİYLE İLGİLİ BAZI AYRINTILAR
•Yarışmaya gönderilen yapıtların sayısının umulanın üstüne çıkması durumunda TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu bir Ön Değerlendirme Kurulu oluşturur. Bu kurul, Seçici Kurul‘a gidecek öyküleri belirler.
•TBD Bilişim Dergisi bu yıl bilimkurgu edebiyatına olan ilgiyi artırmak için, ülke çapında TBD Bilişim Dergisi Bilimkurgu Öykü Yarışmasında birinci gelecek öyküyü tahmin etmeye yönelik ödüllü bir yarışma düzenliyor. Yarışma için Seçici Kurul‘a gidecek öyküler, yazarlarının rumuzlarıyla birlikte TBD ınternet sitesinde yayımlanacaktır. TBD Bilişim Dergisi Bilimkurgu Öykü Yarışmasında birinciliğe layık bulunan öyküyü bilenler arasında çekilecek kurada kazanan üç şanslı okuyucuya dijital fotoğraf makinesi armağan edilecektir.

Önceki TBD Bilişim Dergisi 2007 Bilimkurgu Öykü Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu
Sonraki TBD BİLİŞİM DERGİSİ BİLİMKURGU 2008 ÖYKÜ YARIŞMASI SONUÇLANDI