Şube Tanıtım

ankara-sube-logo
gokhan-erzurumluoglu

Gökhan ERZURUMLUOĞLU
Ankara Şube YK Başkanı

Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 52 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1971 yılında büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Derneğimiz, bugün toplumun her katmanından üye yapısıyla, ülkemizin sağlıklı gelişimi için Bilişim Kültürü’nü yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür. 1994 yılında Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanan TBD, 13 bini aşkın üyesi, 10 şehrimizde şube olarak yaygınlaşan yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle bilişim sektörüne önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

TBD Ankara Şubesi 16 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuştur.

Derneğimize üye olan herkes sektördeki gelişmeleri TBD ilişkileri ile hem yakından izleme hem de etkileme olanağına sahip olacaktır.

TBD Ankara Şubesi olarak;

  • Sürekli gelişme anlayışı içinde hedeflerini hayata geçirmek üzere takım ruhu ve uyum içinde çalışabilen bir yönetim modeli oluşturmak,
  • Katkıda bulunmak isteyen herkesin bilgi ve görüşüne değer veren katılımcı demokratik anlayışın uygulayıcısı olmak,
  • Dernek iç dinamizmini harekete geçirerek, tüm faaliyetlerimizin sistematik, rasyonel ve etkin olmasını sağlamak,
  • Başarılı olmak için paylaşarak büyümek ve katılımla ilerlemek,
  • Bilim ve aklı rehber almak, atılımcı, saydam ve etik değerlerden taviz vermeyen bir dernek olmak,
  • Üyeler arasında iletişim, etkileşim ve dayanışmayı artırmak,
  • Dernek olarak taraf olmayan, doğruların tartışıldığı platformlar oluşturmak,
  • Tüm tarafları ile Bilişim Sektörü’nü ortak amaçlar birliğinde bütünleştirmek ve özlenen ortamı sağlamak istiyoruz.

Bizlere verdiğiniz onurlu görev ve büyük sorumluluğun bilincinde olarak sizlerin desteği ile hedeflerimizi başaracağımız inancındayız.