Şube Tanıtım

ŞUBE TANITIM:

22 Nisan 1971 tarihinde kurulmuş ve Türkiye’nin Bilişim Sektöründe ilk Sivil Toplum Örgütü olan Türkiye Bilişim Derneği, 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır. Giderek artan üye sayıları ve etkinlikler doğrultusunda Şube örgütlenmesi başlatılmıştır. Bu kapsamda; 16 Mayıs 2008 tarihinde kurulan TBD Ankara Şubesi ilk genel kurulunu, 26 Ekim 2008’de gerçekleştirmiştir.

14 Ocak 2023 de gerçekleştirilen Sekizinci Olağan Genel Kurul’da 9. Dönem Yönetim Kurulları seçilmiştir. Görev Dağılımı ise:

Yönetim Kurulu:

 • H.Gökhan ERZURUMLUOĞLU (Başkan),
 • Aslı Artun BALTA (Başkan Yardımcısı),
 • Hasan OĞUR (Sayman),
 • Celal ÜNALP (Yazman),
 • Cengiz GÜRAY (Üye),
 • Dirsehan TUNÇEL (Üye),
 • Levent KILIÇ (Üye),
 • Bülent BORAN (Y.Üye),
 • Harun Çetin (Y.Üye),
 • Mehmet ÖZEN (Y.Üye),
 • Selçuk ÖZDEMİR (Y.Üye),
 • Pelin ŞENAY (Y.Üye),

Denetim Kurulu:

 • Özcan ŞAHİN (Başkan),
 • Halil YALÇIN (Üye),
 • Yenal ARSLAN (Üye),
 • Aykut DALYAN (Y.Üye),
 • Kerem SERİM (Y.Üye),
 • Deniz ALPAGUT (Y.Üye),

Onur Kurulu:

 • S.Can KAYNAR (Başkan),
 • Nergiz ÇAĞILTAY (Üye),
 • Erhan UZUNPINAR (Üye),
 • Alp Mithat OZANÖZGÜ (Y.Üye),
 • Nevzat BAŞAR (Y.Üye),
 • Suna Öztop SARIOĞLU (Y.Üye).

Kamu, özel sektör temsilcileri, akademisyenlerden oluşan Yönetim Kurulu ve gönüllü üyelerden oluşan Çalışma grupları ile Ankara Şubemiz gerek kendi üyelerine, gerekse toplumun diğer kesimlerine yönelik, derneğimizin misyonuna uygun bir şekilde çeşitli alanlarda işlevlerini sürdürmektedir. Ankara Şube Yönetimi olarak, Genel Kurulumuzda bizlere tevdi edilen onurlu görev ve büyük sorumluluğun bilincinde, sizlerin desteği ile hedeflerimizi başaracağımızın inancındayız.

Kurulduğundan bu yana sayısı giderek artan üyelerimizin ve bilişim sektörü çalışanlarının mesleki gelişmelerine katkıda bulunmaya, mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmeye yönelik etkinlikler planlanmış ve yapılmıştır. Seçildiğimiz gün itibarı ile 7.800 olan Ankara Şube Üye Sayımızı artırarak, dikey bir sektör olmaktan çıkan ve tüm toplumu ve sektörleri kapsayan Bilişim Sektörüne yakışır üye sayılarına ulaştıracağız.

Bunları başarmak için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak,

“Ulusal Ar-Ge” yatırımlarının teşvik edilmesi

Bilişim Sektöründe “Ulusal Katma Değerin” artırılması

Bilişim Teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması

Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması,

Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi,

Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık eğitim ve çalışmaları yapılması

gerektiğini savunuyoruz.

Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir. Ankara Şube olarak bu tür raporların hazırlanmasında Genel Merkez ile Koordineli çalışacağız.

Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır.

TBD Ankara Şubesi kuruluşunda, şubemizin çalışma ve faaliyetlerinin temel amacı olarak “Üyelerine ulaşan, bilişimcinin sesi olan ve sektörün temsilcisi lider bir TBD” hedefi koyulmuştur.

9. Dönemde;

 • Önceki dönemlerden devam eden Etkinliklerimizi,
 • Yapılması düşünülen ancak hayata geçirilemeyen konuları,
 • Yapılırsa daha fazla fayda sağlayacağı değerlendirilen konuları Genel Merkez Yönetim Kurulumuz ile koordine ederek iş planımıza dahil edeceğiz. Kesintisiz bir şekilde iş bölümümüzü yaparak çalışmalarımıza başlayacağız.

9. Dönem için Hedeflerimiz:

 1. Bilişim Sektöründe en etkin STK olmak,
 2. Farklı Sektörlerde bilişim farkındalığının artırılması,
 3. Tüm STK’lar ile ilişkilerin artırılması,
 4. Sektörün ihtiyaç duyduğu Eğitimler için öncülük etmek,
 5. Yeni teknolojinin ülkemizde tanıtılmasının öncüsü olmak,
 6. Yerli üretime ve tanıtımına destek olmak,
 7. Açık Kaynak Kodlu Yazılımların yaygınlaştırılması,
 8. Bilişimde Kadın İstihdamının artırılması,
 9. Bilişimde Genç İstihdamının artırılması,
 10. Üyelerin katılımının artırılması,
 11. Üye sayısının artırılması olarak belirlenmiştir.

9. Dönem- Ana Faaliyetlerimiz:

 1. GBYF’23 – Genç Beyinler Yeni Fikirler 2023 Etkinliği
 2. Kamu Bilişim Proje Ödülleri
 3. Kamu Kendini Tanıtıyor Etkinlikleri
 4. Yıl Cumhuriyet Balosu
 5. Savunma Bilişim Günleri
 6. Kamu-BİB’26 Etkinliği:
  1. Çalışma Grupları
  2. Etkinlik
  3. Çalışma Raporlarının Yayımlanması
 7. TBD Ankara Genç Etkinlikleri: