Kuruluş ve Amacı

Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu

• 1999 yılında TBD bünyesinde

• 2000 yılında Devlet Bakanı isteği doğrultusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda kamu ve özel sektörden uzmanların katılımıyla,

ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri arasında

• BT’nin geliştirilmesi,

• BT ürünlerinden ve hizmetlerinden daha fazla yararlanılması,

• ortak bilişim kültürünün yaratılması ve yaygınlaştırılması

• ortak bilişim dilinin yaygınlaştırılması,

• sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi ,

için kurulmuştur.

 

Ortak Hedef

Küreselleşme sürecinde dünyada oluşan bölgesel ve küresel birliklerin uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine olan katkıları dikkate alınarak

• Türk Cumhuriyetlerine yönelik çalışmalar yapmak,

• Ülkemizde ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

• Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu bölgede yapılacak iş birlikleri ile ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmek,

• Mevcut fırsatların değerlendirilerek bölge refahını arttırmak