İlkeler

 • Bilişim toplumuna dönüşümün, günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma için ön koşul olduğunu savunur.
 • Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımını destekler, bilgisayar okur yazarlığının artırılmasının, öncelikli bir politika olması gerektiğini savunur.
 • Tüm vatandaşların eşit hak ve koşullarla hizmete erişiminin bilişim uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla sağlanacağına inanır.
 • Kişisel hak ve özgürlükler kapsamında, özel hayata ve haberleşme özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunur.
 • Türkçe bilişim terimlerinin üretimi ve kullanımı ile Türkçe içeriğin artırılmasını destekler.
 • Bilişim sektörü çalışanlarının, daha verimli ve etkin olması için insana yatırım yapılması gerektiğini savunur
 • Fikri hakların korunması konusunda; uluslararası ticaret, rekabet ve hukuk kurallarına uyulmasını ve yazılımın lisanslı kullanılmasını destekler.
 • Ulusal teknoloji politikaları belirlenirken, bilişim alanının öncelikli olduğunu, gerektiğinde kamu kaynak ve projeleri ile desteklenmesini savunur.
 • Ulusal yazılımın üretimi ve kullanımı için özel politikalar geliştirilmesini ve yazılımın uluslararası standartlarda geliştirilmesini destekler.
 • Kamunun bilişim tedariğinde, kalite standartlarına uyumun ve ulusal yazılımın önceliklendirilmesinin önemini savunur.
 • Ulusal bilişim sektörünün, tasarım, üretim ve ihracat olanaklarının artırılması ile mümkün olacağını savunur.
 • Teknoloji üretiminde ve kullanımında sağlık ve çevre duyarlılığına öncelik verilmesini destekler.
 • Uluslararası başarı ve liderliğin, başta yazılım olmak üzere bilişim teknolojilerinin üretimi ve etkin kullanımş ile mümkün olacağını savunur.
 • Bilişim profesyonellerinin, sosyal sorumluluk ve meslek etiği ilkelerine uygun davranmaları gerektiğini savunur.
 • Kamu yararını önde tutarak rekabeti destekler, hiçbir kişi veya kuruluş ile ticari rekabete girmez.
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin önemini savunur.
  28. Dönem Yönetim Kurulu – Aralık 2009