Şube Çalışma Grupları

AKADEMİK ÇALIŞMA GRUBU

Akademik Çalışma Grubu, konusunda uzman ve gönüllülük esasına göre çalışmayı benimseyen üyelerden oluşturulur. Grup elemanları, çalışma konuları ve faaliyet süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ETKİNLİK DÜZENLEME GRUBU

Türkiye Bilişim Derneği Elazığ Şubesi, faaliyet alanına giren konularda çalışmalar yapmak üzere gerekli gördüğü etkinlikleri ve eylem planlarını devreye sokmak ve koordine etmek üzere Yönetim Kuruluna öneriler sunar.

TBD ELAZIĞ ŞUBESİ KADINLAR KOLU

Derneğin amaç, misyon ve vizyonu ile ilgili faaliyetleri yürüterek, bilişim alanındaki çalışmaların kadınlar arasında yaygınlaşmasını sağlamak, bu kolun öncelikleri arasındadır.