TBD ELAZIĞ ŞUBESİ KADINLAR KOLU

Derneğin amaç, misyon ve vizyonu ile ilgili faaliyetleri yürüterek, bilişim alanındaki çalışmaların kadınlar arasında yaygınlaşmasını sağlamak, bu kolun öncelikleri arasındadır. Kadınların ve çocukların sanal ortamlarda istismar edilmelerinin önüne geçmek, çocukların ve ailelerin sanal ortamların zararlı etkilerinden korunması amacıyla güvenli İnternet kullanılmalarında bilgilendirme toplantılar yapmak ve bilişim faaliyetlerini özendirmek için yarışmalar düzenlemek, Kadınlar Kolu üyelerinin görevleri arasındadır.