ETKİNLİK DÜZENLEME GRUBU

Türkiye Bilişim Derneği Elazığ Şubesi, faaliyet alanına giren konularda çalışmalar yapmak üzere gerekli gördüğü etkinlikleri ve eylem planlarını devreye sokmak ve koordine etmek üzere Yönetim Kuruluna öneriler sunar.