AKADEMİK ÇALIŞMA GRUBU

Akademik Çalışma Grubu, konusunda uzman ve gönüllülük esasına göre çalışmayı benimseyen üyelerden oluşturulur. Grup elemanları, çalışma konuları ve faaliyet süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bilişim alanında güncel konularda projeler geliştirmek, stratejik planlar hazırlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlara öneri niteliğinde projeksiyonlar yapmak, bu grubun öncelikleri arasında yer alır. Grup, şube Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve Yönetim Kurulunun belirlediği sınırlar içerisinde kalmak şartı ile çalışmalarını yürütür.