Çalışma Grubunun Amacı (taslak):

  • Dernek üyesi kadın bilişimcileri bir araya getiren, sorunlarını dile getirebildikleri, mesleki ve sosyal bilgi paylaşımlarını yapabildikleri bir altyapı kurmak.
  • TBD üyesi olan/olmayan tüm bilişim sektöründe çalışan tüm bilişimci kadınların çalışma hayatında yaşadıkları iş ve meslek sorunları, çalışma koşullarındaki olumsuzluklar,  mesleki haklarının elde edilmesindeki yaşanılan haksızlıkların giderilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması konusunda gereken düzenlemelere aracı olup,  girişimlerde bulunmak.
  • Toplumdaki okuma yazma bilen, bilgisayar çevre birimlerine/internete bir şekilde erişme imkânı olan/olabilecek toplumun her kesimindeki kadınlara sağlanacak bilişim altyapısı eğitimleri ve buna bağlı olanaklar ile bu kadınların kendilerine olan güvenlerini artırmak, kendi yaşamlarına, ailelerine ve topluma dair sorumluluklarını yerine getirebilmelerinde destek olmak.

Kısa Dönem de yapılabilecek konu önerileri:

-“TBD’li Kadınlar “projesi

-“Evde Güvenilir Bilişim” projesi,

-“Girişimci Kadının Bilişim Altyapısının Desteklenmesi “ projesi,

-” Bilişimci Kadına Destek” projesi,

 

Son Güncelleme Tarihi:24/03/2015