BİLİŞİM SEKTÖRÜ POLİTİKALARI ÇÖZÜM GRUBU

Bilişim Sektörü Politikalar Grubunun Amacı:

Bilişim sektörünün bilgiye dayalı kalkınmasına ve katma değerli gelişimine katkı sağlamak amacıyla; üyelerimizin ve sektörün tüm paydaşlarının tecrübe ve bilgi birikimlerini bir araya getirerek bilişim toplumu stratejilerine yönelik politikalar geliştirmek ve bu politikalar aracılığı ile stratejilerin karar vericilere iletilmesini sağlamak üzere önerilerde bulunmaktır.

Bu amaçla düşünülen alt gruplar:

Alt Çalışma Grubu Konusu
Bilişim sektörü ve sektör çalışanlarının sorunları
Bilişimde AR-GE politikaları ve Sektör gelişimine Devlet katkıları
Karar vericilere bilgi aktarma yöntem ve politikaları
2. Bilişim Şurası sonrasında gelinen durumun tespiti
KİK’de Bilişime özgü yapılar, sorunları ve öneri politikaları*

*Son alt çalışma grubu konusu hakkında (KİK) Dernek bünyesinde pek çok çalışma olduğunu tespit ettik. Bu yüzden o grubun bu konuyu yeniden mi ele alacağı yoksa yapılmış çalışmaları bugünkü durumu içerecek şekilde revize ederek mi ilerleyeceği konusunda bir sonraki toplantıda karar verilecek.

KAMUNUN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEDARİK MODELLERİ, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYLARI RAPORLARI TAMAMLANDI

Raporlara aşağıdaki bağlantılaran erişebilirsiniz.

Kamu’nun Bilişim Teknolojileri Tedarik Modelleri, Sorunlar, Çözüm Önerileri-I KİK Alımları

Kamu’nun Bilişim Teknolojileri Tedarik Modelleri, Sorunlar, Çözüm Önerileri-II DMO Alımları