BTIE’23

BTIE’23

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı (BTIE’23)

Hızla gelişen dönüştürücü teknolojiler, her alanda insan yaşamını kolaylaştırdığı gibi sağladığı sınırsız olanaklar ile Eğitim Öğretim kalitesini ve verimliliğini arttırmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak dijital dönüşüm teknolojileri destekli olarak gerçekleştirilen Eğitim Öğretim faaliyetleri öğrenci odaklı ve ezbersiz eğitimin temelini oluşturmaktadır.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından hem nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine hem de dijital becerilere sahip genç istihdamın arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki son gelişmelerin eğitimle buluştuğu “Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi” BTIE’23 6-7 Ekim 2023 Tarihleri arasında TÜİK Ana Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Konferans kapsamında; akademik ve teknolojik çalışmalar, seminerler, başarı öyküleri, paneller, atölyeler, okul/firma katılımları yer alacak, bilişim teknolojilerinin analitik düşünme yetisine ve dijital becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak eğitime kazandırdığı çözümler ve sağladığı katkılar değerlendirilecek ve dijital Türkiye yolculuğu için eğitim sisteminde yapılması gereken eylem planlarının ortak akıl ile oluşturulması sağlanacaktır.

Saygılarımla,

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği
Genel Başkanı

Bu konferans, hızla gelişen dönüştürücü teknolojilerin eğitim alanındaki potansiyelini keşfetmek isteyen herkes için bir fırsat sunuyor. Eğitim öğretim kalitesini artırmak, öğrencilere daha etkili ve interaktif bir öğrenme deneyimi sunmak, dijital becerilere sahip bir nesil yetiştirmek ve Türkiye’nin bilişim geleceğini şekillendirmek için bir araya geliyoruz. Siz de aramıza katılın, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak daha aydınlık bir geleceğe doğru birlikte adım atalım.

Konferans Detayları:
🗓 Tarih: 6-7 Ekim 2023
🕒 Saat: 09:30-16:30
📍 Yer: TÜİK Ana Konferans Salonu

Konferans Kapsamında Yer alan Etkinlikler:

🎓 Akademik ve Teknolojik Çalışmalar: Eğitim alanındaki akademik ve teknolojik çalışmaların sonuçları, bilişim teknolojilerinin sınıflarda nasıl kullanılabileceğini ve öğrenme deneyimini nasıl zenginleştirebileceğimizi ele alacak.

📚 Seminerler ve Başarı Öyküleri: Alanında öne çıkan uzmanların seminerleri ve başarı öyküleri, eğitimde bilişim teknolojilerinin nasıl başarıyla uygulandığını gösterecek.

🌐 Paneller ve Atölyeler: Eğitimciler, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek paneller ve atölyeler, eğitimde dijital dönüşümün nasıl yönlendirilebileceğini tartışacak.

🏫 Okul/Firma Katılımları: Farklı okulların ve firmaların bilişim teknolojileri ile nasıl daha etkili bir eğitim sağladığına dair sunumlar ve deneyim paylaşımları yer alacak.

🔍 Bilişim Teknolojilerinin Eğitime Katkıları: Bilişim teknolojilerinin analitik düşünme yetisi ve dijital becerilerin geliştirilmesindeki rolü, örneklerle değerlendirilecek.

🌍 Dijital Türkiye Yolculuğu: Eğitim sistemindeki eylem planları, ortak akıl ile dijital Türkiye hedefine nasıl daha etkili bir şekilde ilerleyebileceğimizi masaya yatıracak.

 • Ali YAZICI
 • Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ
 • Prof. Dr. Ali YAZICI
 • Dr. Aydın KOLAT
 • Doç. Dr. Şeyda ERTEKİN
 • Dr. Ayşe KULA
 • Tolga TUNCER
 • İ. İlker TABAK
 • Selma NAZLIOĞLU
 • Nihal SANDIKÇI

6 Ekim 2023

09:30 – 09:55 Kayıt
09:55 – 10:00 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
10:00 – 10:30 Açılış Konuşmaları ve Protokol
Doç. Dr. İbrahim Demir, TÜİK Başkan Yardımcısı
Rahmi Aktepe, TBD Genel Başkanı
Doç. Dr. Celile Eren Ökten, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
* Teşrifleri halinde
10:30 – 10:45 ARA
10:45 – 11:15 Çağrılı konuşmacı: Mustafa Canlı, Yeğitek Genel Müdürü
“Eğitim Teknolojileri Ekosistemi”
11:15 – 12:45 Oturum 1: EĞİTİM 5.0 (Konferans Salonu) | Detaylı Bilgi
Moderatör: Doç.Dr.Meltem Eryılmaz, CEPIS Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Çelebi Uluyol, Gazi Üniversitesi
Prof.Dr.Ali Serhan Koyuncugil, B.I.B ve Yapay Zeka Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi M.Özhan KALAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. Bilgehan ÖZBAYLANLI, MEB Yeğitek Ar-Ge ve Ekosistem Daire Başkanı
İ. İlker Tabak, BMO-Eğitim Komisyonu Başkanı

11:15 – 12:45 CEPIS IE Meeting (Salon B) – Konsey Salonu
12:45 – 13:30 YEMEK
13:30 – 15:00 GENÇLERLE SÖYLEŞİ (Konferans Salonu)
Moderatör: Dr. Aydın Kolat, TBD Onur Kurulu Üyesi
Dr. Ayşe Kula, MEB
Melike Nur Köroğlu, TBD Genç TBD Genç Başkanı
Berfin Bağatarhan, TBD Genç
13:30 – 16:30 CEPIS Mini Konferans (Konsey Salonu)** | Detaylı Bilgi
Keynote Speakers;
Prof. Dr. Gerald Futschek (Moderator)
Prof. Jan Lepeltak, Learning Focus, CEPIS IE
Teaching Coding for K12 Students
Doç. Dr. Sacip Toker, Atılım Üniversitesi, Türkiye
ChatGPT in Education
Doç. Dr. Tarkan Gürbüz, ODTU, Türkiye
Digital Transformation in Education
Prof.Dr.Cem Balçıkanlı, Gazi Üniversitesi – MEB, Eurydice Türkiye
Eurydice Activities in Türkiye
Arzu Burcu Tuner Avrupa Konseyi Program Yöneticisi
Digital Education, use of AI in Education, Digital CitizenshipTartışma: Addressing the Shortage: Empowering K-12 Informatics Educators for the Future
15:00 – 17:00 Oturum 2: Gençlerin Eğitimden Beklentileri: Gelenekselden Dijitale Yolculuk (Konferans Salonu) | Detaylı Bilgi
Moderatör: Uzm. Melike Nur Köroğlu, TBD Genç Başkanı
Mert Eren Uylar, Atılım Üniversitesi AR-GE
Berfin Bağatarhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi IAESTE
İbrahim Emre Çelikkalem, Atılım Üniversitesi IEEE
Sudem Güzeldal, Atılım Üniversitesi Computer Club

7 Ekim 2023

10:00 – 11:30 Oturum 3: Eğitimde Teknoloji Kullanımı (Konferans Salonu) | Detaylı Bilgi
Moderatör: Tolga T. Tuncer, TBD İcra Kurulu Başkanı
Betül Yanar, MIA Teknoloji
Dr. Öğr. Üyesi Yücel Tekin, Robotum Bilişim
Ahmet Hançer, Enocta
Sümeyye Hatice ERAL, MEB Dijital Beceriler Daire Başkanı
11:30 – 12:00 DAVETLİ KONUŞMACI: Serhat ATAKUL, TÜİK Bilgi Dağıtım Ve İletişim Daire Başkanı
Konu : Akademik Ve Teknolojik Çalışmalar Kapsamında TÜİK E-VAM Projesi (Konferans Salonu)
10:00 – 12:30 Türkiye Zeka Vakfı-Zeka oyunlarına Yönelik Sorular ve Çözümler (KIRMIZI SALON) | Detaylı Bilgi
12:30 – 13:30 YEMEK
13:30 – 15:30 OTURUM 4: Kapanış Oturumu – Eğitim Sistemleri ve Küresel Değişim (Konferans Salonu) | Detaylı Bilgi
Moderatör: Dr.Aydın Kolat, Onur Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ali Yazıcı, TBD Akademi Başkanı
Dr. Zehra SAYIN, MEB Yeğitek İçerik Geliştirme ve Yönetimi Daire Başkanı
Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, CEPIS YK Üyesi
Tolga T. Tuncer, TBD İcra Kurulu Başkanı
Melike Nur Köroğlu, TBD Genç Başkanı
14:00 – 15:30 Robotik Kodlama Atölyesi – Tevfik Fikret Okulları Robot Takımı (Fuaye Alanı)
15:30 – 15:45 KAPANIŞ- SPONSOR PLAKET TÖRENİ

Ana Sponsor (100.000 TL + KDV):

TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 • Konferans açılış bölümünde on dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.
 • Konferans dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
 • Etkinlik alanında 3×3 m2’lik stant alanı hakkı tanınacaktır.
 • Konferans salonlarında bulunan panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 • Logosu https://www.tbd.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 • Etkinlik sonunda yayınlanacak basın bülteninde Ana Sponsor logosu ve / veya göndereceği kotasyon yer alacaktır.
 • https://www.tbd.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
 • Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.

Oturum Sponsoru (50.000 TL + KDV):

Sponsorluk hakları Üç (3) Firmaya verilecektir.
 • Konferans dahilinde bir oturumda konuşmacı ile katılma hakkı tanınacaktır.
 • Etkinlik alanında 3×2 m2’lik stant alanı hakkı tanınacaktır.
 • Konferans salonlarında bulunan panolarda, “Oturum Sponsoru” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 • Logosu https://www.tbd.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 • https://www.tbd.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
 • Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.

Stant Sponsoru (25.000 TL + KDV):

Sponsorluk hakları Dört (4) Firmaya verilecektir.
 • Etkinlik alanında 3×2 m2’lik stant alanı hakkı tanınacaktır.
 • Konferans salonlarında bulunan panolarda, “Stant Sponsoru” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 • Logosu https://www.tbd.org.tr/ adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 • https://www.tbd.org.tr/ adresinde banner yayınlama hakkı verilecektir.
  Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.

Oturum Sponsorları

  İşbu form aracılığıyla toplanan verileriniz ve etkinliğe katılmanız durumunda etkinlik sırasında işlenebilecek verileriniz ile ilgili bilgilere Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

  Aydınlatma metnini okumak için tıklayınız...

  Aydınlatma Metnini Okudum Onaylıyorum*

  Konferans İşleyişi

  TBD her yıl gerçekleştirdiği onlarca geniş katılımlı etkinliklerde olduğu gibi BTIE23 konferansında da KVKK kurallarına uygun hareket edecek, konferans kayıtları sırasında her katılımcının KVKK ile ilgili aydınlatma metnini okuması ve onaylaması sağlanacaktır.

  Konferansımız TÜİK Konferans salonlarında olacak bu salonların güvenlik olanakları sayesinde ve olası beklenmeyen bir durum karşısında katılımcıların can ve mal güvenliklerinin en iyi şekilde korunması sağlanacaktır.
  Konferansımıza katılacak engelli katılımcılarımız için TÜİK’nın mevcut altyapısı kullanılarak engelli katılımcılarımızın etkinliğimize sorunsuz olarak katılımı sağlanacaktır.

  Konferansımızda aralarda bedelsiz çay, kahve, su ve kuru pasta ikamı yapılacak ve öğle yemeği verilecektir. Bu amaçla TBD kendi kaynaklarını kullanacak ve gerekirse sponsorlar bulacaktır.