Oturum 3: Eğitimde Teknoloji Kullanımı – BTIE’23

Eğitim sektörünün geleceği hakkında önemli bir perspektif sunacak olan bu oturumda eğitimde teknoloji kullanımının katkıları ve önemi vurgulanacak. Türkiye’nin eğitim sektöründeki mevcut durumu, teknolojik yeniliklerin eğitime sağladığı avantajlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınacak. Aynı zamanda, siber güvenlik ve etik konuları da gündeme getirilerek, eğitimde teknolojinin sorumlu ve güvenli bir şekilde nasıl kullanılması gerektiği tartışılacak. Katılımcılar, bu panelde eğitimde teknolojinin potansiyelini daha iyi anlama ve bu alandaki gelişmeleri takip etme fırsatı bulacaklardır.

Önceki Oturum 2: Gençlerin Eğitimden Beklentileri: Gelenekselden Dijitale Yolculuk - BTIE'23
Sonraki Oturum 4: Kapanış Oturumu Eğitim Sistemleri ve Küresel Değişim - BTIE'23