Betül ULUKOL

Prof. Dr. Betül Ulukol  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Özellikle çocuk sağlığının korunması ve risk altındaki çocukların sorunları ile ilgilenmektedir. Bu kapsamda aşı, beslenme, çocuk sağlığının izlemi, çevre sağlığı, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk koruma sistemleri konularında çalışmalar yapmaktadır. İstismara uğrayan çocukların değerlendirmesi, yasal bildirimi ve tedavisini yürüten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi’nin başkanlığını yürütmektedir.

2008 yılında kurulan, çocukların özellikle çevrimiçi ortamlarda karşılaştıkları risklerle ilgili çalışmalar yapan ve eğitim etkinlikleri düzenleyen Çocuk ve Bilgi Güvenliği derneğinin kurucu başkanıdır.

Önceki Selin ARSLANHAN
Sonraki Celal ÜNALP