Selin ARSLANHAN

Selin Arslanhan, ReDis Innovation’ın kurucusu ve yöneticisidir. Teknoloji ve inovasyon ekosistemi üzerine uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda Dünya Gazetesi’nde köşe yazarıdır, PhiTech ortakları arasındadır ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi ekibindedir. 2008-2018 yılları arasında yer aldığı düşünce kuruluşunda İnovasyon Çalışmaları Programını kurmuş ve bu programın direktörlüğünü üstlenmiştir. Onu takiben inovasyon arayüzü olarak hayata geçirdiği ReDis’te şirketlere ve ekosistemin diğer aktörlerine, teknoloji ve inovasyon yol haritalarının şekillenmesi ve uygulanması konusunda destek verirken, aynı zamanda kamu politikalarının tasarımına katkı sağlayan çalışmalar yürütmektedir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlayan Selin Arslanhan, yüksek lisans derecesini MBA programı ile almıştır. Arslanhan, “BIO Startup Program”, “Greentech Izmir” gibi farklı programların tasarımı ve yürütücülüğünü üstlenmiş, aynı zamanda “Ar-Ge Ekosistemi Yol Haritası”, “Yüksek Teknolojili Sektörlerde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri” gibi farklı birçok proje yürütmüştür.

Önceki Levent ERASLAN
Sonraki Betül ULUKOL