Tüzüğümüzün 24. Maddesinin “o” bendi gereğince, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı TBD 2. Başkanı M. Ali YAZICI Başkanlığında 14 Nisan 2022 tarihinde toplanmıştır.

Tüzüğümüzün 24. Maddesinin “o” bendi gereğince, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı TBD 2. Başkanı M. Ali YAZICI Başkanlığında 14 Nisan 2022 tarihinde toplanmıştır.

TBD etkinliğinin ve başarısının arttırılması ve sürdürülebilirliği amacıyla planlanan Şube Yönetim Kurulu toplantılarına 14 Nisan 2022 tarihinde İzmir Şubemiz ile devam edilmiştir. TBD 2. Başkanı M. Ali YAZICI’nın Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılına yönelik strateji ve politikalar, TBD Merkezin İzmir Şubeden beklentileri ve İzmir Şubenin TBD Merkez’den beklentileri konuları geniş katılım ile görüşülmüş, karşılıklı görüş alış verişi yapılmış ve ortak akıl oluşturulmuştur.

Önceki TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE ve TBD Heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ömer İLERİ’yi Makamında Ziyaret Etti
Sonraki ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi 14-15-20-21-22 Mayıs 2022