ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi 14-15-20-21-22 Mayıs 2022

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi 14-15-20-21-22 Mayıs 2022

ISO/IEC 27001:2013
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
14-15-20-21-22 Mayıs 2022
TBD Genel Merkez / Online Eğitim

EĞİTİMİN AMACI VE KAPSAMI
Bu eğitimde amaç, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) tetkikçilerini bir Tetkik Planını yönetmek, planlamak, idare etmek ve uygulamak üzere yetiştirmek ve katılımcılara BGYS standardı hakkında ve sistemin tüm maddeleri için genel bilgilendirme yapmak, uygulamanın gerçekleştirilmesi ve sistemin kurulması için örneklerle açıklayıcı bilgiler sunmaktır.

ISO 27001:2013 BGYS Baş Tetkikçi Eğitimi; Bilgi güvenliği standartlarını, kurum ve kuruluşların bilgi güvenlik risklerini, tehditleri ve açıklarını sistematik olarak denetleme süreçlerini ele alan 5 günlük eğitimde katılımcıların Exemplar Global onaylı Baş Denetçi Belgesi almasına yönelik bir eğitimdir. Eğitimin son günü yapılan sınavı geçen adaylar Exemplar Global onaylı Başarı Sertifikası almaya hak kazanırlar.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
Bilgi Güvenliği Temel Kavramları ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Özeti
Güvenlik Tehditleri ve İncelenebilirlikleri
Güvenlik Risklerinin Yönetimi
Güvenlik Kontrollerinin Seçimi
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi
Denetim Türleri ve Şekilleri
Denetim Aşamaları ve Kapsamı
Denetim için Gerekli Standartlar
Baş Denetçi Özellikleri
Denetim Ekibinin Yönlendirilmesi ve Yönetimi
Denetim Soru Listesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
Denetim Planı ve Raporlanması
Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu
Liste, Rapor, Plan Örnekleri
Örnek Denetim Uygulaması

KATILIM BİLGİSİ
Sınavı geçen adaylara Exemplar Global Onaylı ISO 27001:2013 Baş Denetçi Sertifikası verilmektedir.
TBD gerektiğinde eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

BAŞVURU
Serap Altan, tel: (0312) 473 82 15 (dahili 115)
e-posta: [email protected] / [email protected]

EĞİTİM ÜCRETİ
3.000 TL + KDV (TBD Üyelerine %10 indirim uygulanır)

ÖDEME BİLGİLERİ
Hesap Adı: Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkez
Banka/Şube: Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi
IBAN No: TR 650006200071000006299158
Eğitim öncesinde banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

EĞİTİMCİ
Ahmet TOSUNOĞLU, 27001-27701-22301 Başdenetçi ve Eğitimci

Önceki Tüzüğümüzün 24. Maddesinin “o” bendi gereğince, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı TBD 2. Başkanı M. Ali YAZICI Başkanlığında 14 Nisan 2022 tarihinde toplanmıştır.
Sonraki 3. İzmir Kobiler ve Bilişim Kongresi Sonuç Raporu