Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (The Council of European Professional Informatics Societies-CEPIS) Yönetim Kuruluna Seçildi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (The Council of European Professional Informatics Societies-CEPIS) Yönetim Kuruluna Seçildi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, 24 Kasım 2022 tarihinde  Brüksel’de yapılan seçimde, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (The Council of European Professional Informatics Societies-CEPIS) Yönetim Kuruluna Türkiye’yi temsil etmek üzere seçildi.

Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (Council of European Professional Informatics Societies, CEPIS), Avrupa genelindeki ulusal bilişim birliklerinin temsili organıdır.

1989 yılında 9 Avrupa bilişim derneği tarafından kurulan CEPIS, kuruluşundan bu yana 29 ülkede BT profesyonellerini temsil edecek konuma gelmiştir.

CEPIS, Avrupa’daki BT uzmanları ve kullanıcıları için en iyi uygulamaları teşvik etmeyi amaçlamakta; bu bağlamda; BT profesyonelliğinin daha da olgunlaşması ve desteklenmesi için yüksek standartların teşvik edilmesi; BT endüstrisinde cinsiyet dengesinin oluşturulmasını ve daha fazla gence BT ile ilgili eğitim ve kariyer yapma konusunda ilham verilmesi; istihdam edilebilirliğin ve daha yüksek üretkenliğin sağlanabilmesi için dijital olarak yetkin ve yetenekli bir genel iş gücüne yönelimin desteklenmesi; Avrupa’da BT’nin sosyal açıdan sorumlu bir şekilde benimsenmesinin ve güvenli, etik, kapsayıcı ve çevre dostu bir şekilde uygulanmasının savunulması için çalışmaktadır.

Önceki Brüksel’de Yapılan Başkanlar Konseyi Toplantısında TBD “Altın” Sertifika ile Ödüllendirilmiştir
Sonraki 24 Kasım 2022 Tarihinde Brüksel’de Yapılan CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) 69. Genel Kuruluna TBD’yi Temsilen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe Katılmıştır