24 Kasım 2022 Tarihinde Brüksel’de Yapılan CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) 69. Genel Kuruluna TBD’yi Temsilen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe Katılmıştır

24 Kasım 2022 Tarihinde Brüksel’de Yapılan CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) 69. Genel Kuruluna TBD’yi Temsilen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe Katılmıştır

24 Kasım 2022 tarihinde Brüksel’de CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) 69. Genel Kurulu toplantısı Türkiye Bilişim Derneği’ni temsilen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin katılımıyla gerçekleşmiştir. CEPIS Yönetim kuruluna TBD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr: Meltem Eryılmaz seçilmiştir. CEPIS Başkanı Byron Nicolaides görevi yeni başkan Luis Fernandez’e devrederken duygusal bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’ye başkanlığı süresince yaptığı katkılardan dolayı özel olarak teşekkür etmiştir.

TBD Konsey çatısı altında kurulan çalışma gruplarına aktif olarak katılarak, çalışmaların ülkemizde de yürütülmesini sağlamaktadır. Bu çalışma gruplarından Kadın Çalışma Grubu kendi ülkelerinde Bilişim Teknolojisi alanında çalışan kadınların sayılarını arttırmak için rehber olarak başvuracakları bir yol haritası niteliğinde “Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği Bildirgesi (DiversIT Charter)”  adı verilen bir tüzük oluşturmuştur.  Derneğimiz 21 Kasım 2019 tarihinde aldığı Bronz sertifika sonrasında TBD Kadın Çalışma Grubunun tüzüğün amacı paralelinde yapmış olduğu çalışmalarla 24 Kasım 2022 tarihinde Brüksel’de yapılan Başkanlar Konseyi toplantısında “Altın” sertifika ile ödüllendirilmiştir.

69. Genel Kurulda ayrıca CEPIS’in 2022 – 2027 yılını da kapsayacak şekilde Avrupa Parlamentosuna sunulmak üzere hazırlamış olduğu  ‘Gelecek Stratejisi’ kabul edilmiştir.

Önceki Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Meltem Eryılmaz, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (The Council of European Professional Informatics Societies-CEPIS) Yönetim Kuruluna Seçildi
Sonraki TBD’ye CEPIS’ten ‘Altın’ Sertifika - BT Haber