Türkiye Bilişim Derneği DiversIT (Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği) Bildirgesi Altın Sertifikası Aldı

Türkiye Bilişim Derneği DiversIT (Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği) Bildirgesi Altın Sertifikası Aldı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 24 Kasım 2022 tarihinde DiversIT (Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği Bildirgesi) Altın sertifikası almıştır. Altın sertifika alan kuruluşların, Bilişim Teknolojisi alanındaki mesleklerde toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirme konusunda öncülük ettiği kabul edilmektedir. TBD, Kasım 2019’da Bronz sertifika almış 3 yıl sonra Altın Sertifika almayı hak etmiştir.

CEPIS Yönetim Kurulu Üyesi ve değerlendirme komitesi başkanı Gillian Arnold konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “TBD’nin yürüttüğü faaliyetlerin kapsamı ve yarattığı etki hepimizi çok etkiledi. TBD kadın grubunun çeşitlilik konusundaki çalışmalarının çerçevesini çizen net hedefleri olması özellikle dikkatimizi çekti. Kadınların panel ve etkinlikler de dahil olmak üzere yürüttüğü tutarlı çalışmalar bizi ciddi anlamda etkiledi. Değerlendirme Komitesi, diğer CEPIS üyelerinin de TBD’nin en iyi uygulama örneklerinin takipçisi olmasını özellikle ümit etmektedir.” 

Türkiye Bilişim Derneği, 40 üniversiteyle ortaklık içinde hareket ederek 40.000 kadının eğitimini organize ettiği 1997’den bu yana teknolojide faaliyet gösteren kadınların sayısını artırmak için aktif bir çalışma yürütmektedir. Derneğin bugünlerde yürüttüğü teknolojide toplumsal cinsiyet çalışmaları arasında kadın bilişim teknolojisi uzmanlarına tavsiyelerde bulunmak, lisans eğitimi gören kız çocuklarını kodlama alanında teşvik edip onlara yol göstermek, bilişim teknolojileri ve bilişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanan kadınların bilişim teknolojisini kullanması ve ekonomik hedefler doğrultusunda üretim ve hizmetlerden yararlanmasıyla ilgili eğitim programları düzenlemek ve güvenli internet kullanımı, sosyal medya, ilgili risk ve sorunlar ile kadınların günlük hayatta yararlanabileceği koruyucu önlemler konusunda kadınların farkındalığını artırmak yer almaktadır.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe ise şunları söyledi: “Bu sertifikayı almaktan onur duyuyoruz. Bu, teknolojide kadınlar için ve kadınlarla beraber uzun yıllar boyu yoğun bir çalışma içinde bulunduğumuzun göstergesidir. Çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız ve deneyimlerimizi paydaşlarımızla paylaşmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmaları yüksek motivasyonla yürütüyoruz. Önümüzdeki aylarda TBD Kadın Çalışma Grubunu yeniden yapılandırarak Türkiye çapında özellikle kız çocuklarının STEM alanıyla daha fazla ilgilenmesini teşvik etmeye yönelik proje ve faaliyetlerimizi yürüteceğiz.”

DiversIT (Avrupa Dijital Kadın Çeşitliliği) Bildirgesi

Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nin (CEPIS) oluşturduğu DiversIT Bildirgesi, bilişim teknolojisi alanında faaliyet gösteren kuruluşların öncülük etmesine yardımcı olmak amacıyla üç aşamalı bir yol haritası temelinde sertifikasyonu öngörmektedir. Bu çerçevede, Bildirge kapsamında Bronz, Gümüş ve Altın sertifika verilmektedir. Bilişim alanında faaliyet gösteren ve bu alana odaklanan kuruluşlar bu sertifika ile ödüllendirilmektedir. Altın sertifika düzeyine kadar verilen bu sertifikaları alan kuruluşlar, daha fazla sayıda kadının bilişim alanında yer almasını teşvik eden düşünce önderleri olarak görülmektedir.

 


Sertifikayı Görüntüle

Önceki DIVERSIT Değerlendirme Komitesi Raporu
Sonraki Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) Tarafından Türkiye Bilişim Derneği’ne Ödül