Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimler Alanında İş Birliği Forumu-Azerbaycan-2010

Türk Dil Kurumu ile Türkiye Bilişim Derneği tarafından ortaklaşa olarak 23-27 Haziran 2010 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirilmiştir. Forumda; 1. Ortak Bilişim Terimleri Oturumu-1/2, 2. Bilişim Teknolojileri, AR-GE, Teknoparklar ve KOBİ’lere Sunulacak Hizmetlerin Aktarılması Konusunda İş Birliği Oturumu-1/2, 3. Ülkeler Arası İş Birliği Görüşmeleri-1/2 olmak üzere toplam 6 oturumda 28 bildiri sunulmuştur.

1 003

1 006

1 076

1 116

1 135

1 151

1 186

1 190

1 197

1 219

1 251

1 263

1 268

1 280

1 324

1 329

1 347

1 360

1 369

1 396

1 406

Önceki Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimler Alanında İş Birliği Forumu-Azerbaycan-2010
Sonraki Yönetim Kurulu Başkanımız Necati Etlacakuş'un Büyük Bilişim Projelerindeki Güvenlik ve Güvenilirlik Sorunları ile ilgili makalesi turk.internet.com da yayınlandı.