Mustafa AFYONLUOĞLU

BIODATA: Mustafa Afyonluoğlu lisans ve yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde tamamlamış olup ayrıca Bilişim Hukuku (Bilgi Üniversitesi) ve İyi Yönetişim (Boğaziçi Üniversitesi) alanlarında yüksek lisansları bulunmaktadır ve doktora tezi Ulusal e-Devlet Modelinde Kişisel Verilerin İmhası üzerinedir. Diğer akademik çalışmaları (Yale Üniversitesi’nde Sosyal Politikalar, Anadolu Üniversitesi’nde Hukuk Lisans) halen devam eden Afyonluoğlu, 29 yıl boyunca özel sektörde ve kamuda farklı seviyelerde yöneticilik görevleri yapmış, 5 tanesi Başbakanlık tarafından önceliklendirilen ve ödül alan 70’den fazla ulusal / uluslararası büyük ölçekli çalışmanın proje yöneticiliğini yapmıştır. TÜBİTAK’ta e-Dönüşüm Birim Yöneticisi ve e-Devlet Danışmanı, 2016-2019 Ulusal e-Devlet Eylem Planı koordinatörü, Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu başkanı, Başbakanlık e-Devlet Uzmanı, AB Kapasite Geliştirme Kilit Uzmanı, göç ve e-Devlet alanında BM koordinatörü, Siber Güvenlik kıdemli uzmanı olarak gerçekleştirdiği görevlere ilaveten Türkiye Tek Temas Noktası ve Perakende Bilgi Sistemi’nin analiz ve tasarımında Ticaret Bakanlığı Bakanlık danışmanı olarak katkı sağlamıştır. Halen, kişisel veriler ve kamuda blok zincir uygulamaları üzerine çalışmaları devam etmekte olup ayrıca Arap Ekonomik Birliği Konseyi “Arap Dünyası Dijital Ekonomi Stratejisi”nin hazırlanmasındaki görevini sürdürmektedir.

Önceki İ. İlker TABAK
Sonraki Demet KABASAKAL