Kamuoyuna Duyurulur

Kamuoyuna Duyurulur

Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru” da belirtilen 16 sektör arasında yazılım sektörü yer almamaktadır.

Zorlu bir dönemden geçen dünyada ve ülkemizde, tüm diğer sektörlerde olduğu gibi yazılım sektöründe de ciddi bir iş yapamama sorunu bulunmaktadır. Özellikle de bu dönemde yazılım sektörünün başta sağlık, finans ve üretim sektörleri olmak üzere en çok birlikte çalışılması gereken sektör olması nedeniyle, bu sektörün küçülmesinin önüne geçecek önlemlerin acilen alınmasının gereli olduğunu değerlendiriyoruz.

Bu amaçla, Türkiye Bilişim Derneği olarak gerekli çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. T.C Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bu konuda bilgilendirilmiştir.

Saygılarımla,

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı

Önceki STK’lardan Bilişim Ekosistemi için Güç Birliği - SANAYİ GAZETESİ
Sonraki COVID-19 SÜRECİ TBD ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME