Tablet Bilgisayarım Benim İçin Konuşuyor

otizimvakfiproje

“Tabletler artık otizmli çocuklar için konuşacak!”

Teknolojinin uzmanları ile özel eğitimin uzmanları Otizmli çocuklar için bir araya geldi!

ABD Ankara Büyükelçiliği  desteğiyle Tohum Otizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve Microsoft Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneğinin katkıları ile genişleyen  “Tablet bilgisayarım benim için konuşuyor” projesi basın toplantısı ABD Kamu Diplomasisi Müsteşarı Tara Sonenshine, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Mentes, Microsoft Yazılım Gelistirmeden Sorumlu Genel Mudur Yardımcısı Cavit Yantac ,Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkanı Mine Narin ve Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda düzenlenen basın toplantısında “Tablet bilgisayarım benim için konuşuyor” projesine dair bilgiler verildi ve özel eğitim alanında teknolojinin doğru ve etkin olarak kullanılmasının önemi vurgulandı.

ABD’nin sahip olduğu bilgi, deneyim ve know-how’ın Türkiye’de hem akademik çevrelerce hem de uygulayıcılarla birlikte yeniden değerlendirilmesine vesile olan projenin Türkiye’nin eşiğinde olduğu dijital eğitimin nasıl olması gerektiği üzerine de söz söylemek, örnek olmak istediğinin altı çizilirken, ABD’nin desteğiyle gerçekleştirilmekte olan bu projenin bir başlangıç olduğu, bu anlamda projenin başarılı bir örnek olmasının  sadece Türkiye için değil  konuyu dikkatle ele alan diğer bütün ülkelerin başkaca  projelerinin teşvik edilmesi yolunda da önemli bir adım olduğu belirtildi.

Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün pilot okullar olarak seçildiği “Tablet Bilgisayarım benim için konuşuyor” projesine Türkiye Bilişim Derneği 20 adet tablet bilgisayar bağışlayarak destek oldu.

Microsoft Türkiye ise Yazilim Bağışı programına Tohum Otizm Vakfını’da dahil ederek projemize destek oldu. Projenin ilerleyen aşamasında yazılım desteğinine Microsoft Türkiye devam edecek.

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkanı Mine Narin ile birlikte Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim okulunu gezen ABD Kamu Diplomasisi Müsteşarı Tara Sonenshine çocuklar ile özel olarak ilgilenerek, durumları hakkında bilgi aldı.

 

“TABLETİM BENİM İÇİN KONUŞUYOR”

Otizmli çocukların eğitiminde teknoloji kullanımının, Türkiye’deki eğitim sistemine dahil edilmesine öncülük etmeyi, özel eğitim alanında teknoloji kullanımı konusundaki akademik tartışmaları hareketlendirmeyi amaçlayan “Tablet Bilgisayarım benim için konuşuyor” projesi Türkiye’deki otizmli çocuklara yönelik ilk Türkçe uygulamaları geliştirerek Türkçe konuşan otizmli çocukların eğitiminde kullanılacak.

Takip atölyeleri, pilot okullarda aileler ve öğretmenlerle yapılacak uygulamalar, verilerin toplanması ve raporlamalarla ile birlikte toplam bir yıl sürecek olan “Tabletim benim için konuşuyor” projesi sonunda otizmli çocuklar için özel olarak hazırlanmış ilk tablet bilgisayar uygulamaları tamamlanmış olacak.