ITIL Hizmet Yönetimi Eğitimi V3

ITIL HİZMET YÖNETİMİ EĞİTİMİ V3

14-15 Mayis 2011 Cumartesi-Pazar 10:00 – 17:00

Titanic Hotel / Taksim

 

 

ITIL Hizmet Yönetimi Eğitimi (Giriş Seviye)

ITIL (Information Technologies Infrastructure Library-Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi), Bilgi Teknolojileri (BT) hizmetlerinin eksiksiz ve beklenen kalitede yürütülmesi için geliştirilmiş hizmet yönetim metodolojisidir. ITIL, İngiliz Hükümeti tarafından 1980’li yılların sonlarına doğru geliştirilmiş ve BT hizmet yönetiminde en iyi örnek uygulama olarak dünyada şirketler tarafından benimsenmiş durumdadır. Bunlardan bazıları Boeing, IBM, Procter & Gamble, Barclays, Dell, Intel, HP, Sun, Microsoft, Henkel, Bayer ve Siemens, Shell, BP ve Aramco’dur. Türkiye’de son yıllarda üretim, teknoloji ve finans sektörlerinde hizmet veren bazı firmalar ITIL iyi uygulamalarını referans alarak BT süreçlerini yönetmeye başlamışlardır.

 

ITIL Hizmet Yönetiminin üç temel amacı vardır. Birincisi, BT Hizmetlerinin, gerek iç müşterilerin, gerekse dış müşterilerin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerine yanıt vermesini sağlamaktır. Diğer amaçları ise sunulan BT Hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve hizmet sunumunun uzun vadeli maliyetlerini azaltmaktır. ITIL, kurumların rekabet avantıjını artırmak için geleneksel BT yönetimi yaklaşımını bırakarak, iş hedeflerini destekleyen ve kurum için katma-değer yaratan bir hizmet yapısını oluşturmasına katkı sağlamaktadır.

 

Kimler Katılabilir

Bilgi Teknolojileri, İç Kontrol, Teftiş, Risk Yönetimi, Kalite departmanlarında çalışan yöneticiler, servis masası (helpdesk) çalışanları, Bilgi Sistemleri ve süreç denetçileri, sistem ve uygulama destek ekipleri, BT Risk Yönetiminde sorumlu çalışanlar, kalite ve süreçlerden sorumlu ekipler, sistem analistleri, yazılım geliştirme ekipleri, bilgi güvenliği çalışanları ve proje yöneticileri katılabilir.

 

ITIL Versiyon 3 Temelleri (Giriş Seviye) – EĞİTİM PROGRAMI

 

1.      Hizmet Yönetimi

a.       Hizmet nedir?

b.       Hizmet Yönetimi nedir?

c.       ITIL tarihçesi

d.       Fonksiyonlar, Roller ve Süreçler

e.       Süreç Modeli

 

2.      ITIL Hizmet Yaşam Döngüsü

a.       Hizmet Stratejisi

b.       Hizmet Tasarımı

c.       Hizmet Geçişi – Devreye Alma

d.       Hizmet Operasyonu

e.       Süreki Hizmet İyileştirme

 

3.      Hizmet Operasyonu

a.    Süreçler

i.   Durum(Event) Yönetimi

ii.   Olay(İncident) Yönetimi

iii.  Hizmet Taleplerinin Karşılanması

iv.  Problem Yönetimi

v.   Erişim(Access) Management

 

b.    Fonksiyonlar

i.  Hizmet Masası(Service Desk)

ii.  Uygulama Yönetimi

iii.  BT Operasyonların Yönetimi

iv.  Teknik Yönetimi

 

4. Hizmet Geçişi – Devreye Alma

a.     Kavramlar

i.  Hizmet Geçişi V Modeli

ii.  Konfigürasyon Öğesi (Configuration Item)

iii.  Konfigürasyon Yönetim Sistemi (Configuration Management System)

iv.  Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)

v.  Yazılım Kütüphanesi (Definitive Media Library)

 

b.    Süreçler

i.  Değişim Yönetimi

ii.  Sürüm Yönetimi

iii.  Hizmet Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi

 

5.  Hizmet Tasarımı Tasarımı

a. Süreçler

i.     BT Hizmet Kataloğu Yönetimi

ii.     Hizmet Düzey Yönetimi

iii.     Erişebilirlik (Availability) Yönetimi

iv.     Bilgi Güvenliği Yönetimi

v.     Tedarikçi Yönetimi

vi.     Kapasite Yönetimi

vii.     BT Hizmet Sürekliliği Yönetimi

 

6. Hizmet Stratejisi

a. Kavramlar

i.   Değer Oluşturma (Value Creation)

 

b. Süreçler

i. Talep Yönetimi

ii. BT Hizmetlerinin Finansal Yönetimi

 

7. Sürekli Hizmet İyileştirme

a.       Sürekli Hizmet İyileştirme Modeli

b.       Hizmetlerin Ölçümü

c.       Metrik Tipleri

d.       7 Adımda Süreç İyileştirme

e.       Rol Tanımlamaları

 

8. GRUP ÇALIŞMALARI

 

A. Grup Çalışması – (1)

1.Gün sonunda öğrenilen bilgilerin beceriye dönüşebilmesi için uygulama yapılacaktır. Uygulamada 1.gün sonunda öğrenilen Hizmet Düzey Yönetimi süreci ile ilgili olarak grup çalışması yapılacaktır. Tamamlanan çalışma sınıf içerisinde sunulacaktır.

 

 

B. Grup Çalışması – (2)

2 günlük eğitim sonrasında öğrenilen bilgilerin beceriye dönüşebilmesi için grup çalışması yapılacaktır. Yapılacak bu çalışmada katılımcılar ITSM danışmanı rolünde verilen vaka üzerinde bir değerlendirme raporu hazırlayacaklardır. Rapor daha sonra sınıf içerisinde sunulacaktır.

 

Basvuru

TBD Istanbul Tel: 0216 337 70 41 Fax: 0216 337 70 09 E-posta: [email protected]

Adres: Kurbagalidere Cad. Ali Ruhi Sok. No:2 Kat: 3 Hasanpasa, Kadikoy

 

 

Turkiye Bilisim Dernegi Uyelik Kosullari

Uyelik Basvuru Formu, Uc adet resim, 60 TL yillik uyelik bedeli

 

 

 

EĞİTMENİN ÖZGEÇMİŞİ

 

SELİM TAŞTAN – KUVEYT TÜRK, Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi

 

1999-2002 yılları arasında Arkansas Üniversitesinde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olduktan sonra 2003-2004 yılları arasında Texas Üniversitesinde MBA programını tamamlamıştır. Yaklaşık 15 yıl önce Türkiye’de çeşitli firmalarda başladığı iş hayatına A.B.D’de devam etmiştir. Çalıştığı firmaların Bilgi Teknolojileri departmanlarında sistem destek ve yönetimi, kalite ve hizmet yönetimi ve proje yönetimi alanlarında uzmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılında A.B.D’den döndükten sonra Kuveyt Türk Katılım Bankasında çalışma hayatına devam eden Selim Taştan Bilgi Teknolojileri departmanında proje yöneticiliği yapmaktadır.

 

Kuveyt Türk’de çeşitli projelerin yöneticiliğini yapmakta olup BT süreçlerinin tekrar yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen COBIT projesinde aktif olarak yer almıştır. COBIT projesinde ITIL / Service Management süreçlerinin tasarımı, kontrollerin geliştirilmesi ve uygulamasında ve uyum denetim çalışmalarında görev almıştır. Geçmiş dönemde Kuveyt Türk’de servis masası ve olay yönetim sürecinin yönetebilmesi için alınan uygulamanın implementasyonunda proje yöneticiliğini yapmıştır. Kuveyt Türk’de BT grubunun müşterilere sağladığı hizmetleri yazılım araçları kullanılarak son kullanıcı gözüyle uçtan uca gerçek zamanlı izlenmesi, ölçülmesi ve hizmet yönetim süreçlerin ITIL V3’e göre tekrar gözden geçirilmesi için başlanan projenin yöneticiliğini yapmaktadır.

 

Selim Taştan, ITIL Service Manager V2, ITIL Expert V3, PMP (Project Management Professional), CISA (Computer Information System Auditor) ve COBIT foundation sertifikalarına sahiptir

Önceki Bilirkişilik Eğitimi
Sonraki 24, 30 Mayıs 2011 Bilişim Kentleri ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü