24, 30 Mayıs 2011 Bilişim Kentleri ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

24, 30 Mayıs 2011 Bilişim Kentleri ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün TBD’ye yaptığı daveti üzerine Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 24, 30 Mayıs 2011 tarihlerinde Dedeman Otel’de yerel yönetimlere yönelik düzenlediği eğitim programında Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Üyeleri “Bilişim Kentleri Kılavuzu” içeriğinde yer verilmesi düşünülen konuları katılımcılar ile paylaşmıştır.

Toplantıya Yerel yöneticiler, Strateji Başkanları, Bilgi İşlem Müdürleri ve Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Üyeleri katılmışlardır.

24 Mayıs 2011’de yapılan eğitim programında Cemal TURA Açılış Konuşmasını yapmış ve Bilişim Kentleri Grubu ile ilgili genel bilgilere yer vermiştir. Ayrıca Yerel Yönetimlerin farkındalık kazanması ve yapacakları çalışmalara ışık tutması amacı ile hazırlanan “Bilişim Kentleri Kılavuzu”ve;

1- Tanım, Mevzuat ve Tanıtım Alt Çalışma Grubu

2- Paylaşım, Altyapı ve Standartlar Alt Çalışma Grubu

3- Strateji, Hizmet Süreçleri ve Envanter Alt Çalışma Grubu

4- Ölçme Değerlendirme ve Etki Analizi Alt Çalışma Grubu

5- Kentsel Lojistik  Alt Çalışma Grubu

kılavuz hazırlamak amacı ile oluşturulan beş alt çalışma grubu hakkında bilgi vermiştir.

Daha sonra sırası ile TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu ÜyesiCumhur ERCAN “Tanım, Mevzuat, Tanıtım ve Ölçme Değerlendirme”

TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Üyesi Gürkut KOÇAK “Strateji, Hizmet Süreçleri ve Envanter”

TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Üyesi Zafer KOÇAK “Altyapı, Standartlar, Paylaşım ve Kentsel Lojistik” konularında sunum yapmışlardır.

TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Üyesi Ömer KILIÇ “Sonuç ve Değerlendirme”bölümünde konuyu ana başlıkları ile ele almıştır. Soru ve cevaplardan sonra oturum tamamlanmıştır.

30 Mayıs 2011 tarihinde aynı içerik diğer yerel yönetim katılımcılarına sunulmuştur. Daha sonra TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Üyesi Dr. Aydın KOLAT “Sonuç ve Değerlendirme” bölümünde konuyu ana başlıkları ile ele almıştır. Soru ve cevaplardan sonra oturum tamamlanmıştır.

mahalli mahalli-2

Önceki ITIL Hizmet Yönetimi Eğitimi V3
Sonraki Afet Yönetimi ve İş Sürekliliği