Conclusion

sonuc_02

Bugün TBD İstanbul, Bursa, Eskişehir’de 3 şubesi, İzmir’den Sivas’a, Van’a tüm yurda yayılmış 9 Temsilciliği, toplam 7.559 üyesi, 13 Çalışma Grubu, her biri her yıl yinelenen ulusal düzeyde 9 etkinliği, Başbakanlıkça toplanan iki Bilişim Şurası’ında (2002, 03) devletle, her yıl yinelenen Bilişim Zirveleri’inde gönüllü sivil toplum örgütleri (örn. TÜBİSAD, TBV vb.) ve daha birçok kurum ve kuruluşla işbirliği, 4 ücretli çalışanı (B.Yıldırım, Y.Ergun, H.Erkan, Ö.Volkan), 3’ü kapsar disk (CD) ortamında, toplam yaklaşık 45 kitap yayını, www.tbd.org.tr adlı İnternet sitesi, tbd-forum adlı demokratik ya da kıran kırana, ama toplumumuzu tanımak isteyenler için saydam ve çok eğlenceli çevrimiçi tartışma ortamı ile çok canlı ve etkili bir gönüllü çalışma ortamıdır.

 

Etkinliklerini sürdüren 13 TBD Kurulu / Çalışma Grubu (ÇG) şunlardır: Yayın Kurulu (Bşk. İ.P.Apaydın); Terimler ÇG (K.Kılan); Standartlar ÇG (Ü.Karakaş); BİM Yöneticileri Kulübü (E.Balaban); Kamu-BİB Bİ Merkezleri Birliği (A.Körnes); İnternet ÇG (M.Akgül); Sendikalarda Bilişim ÇG (N.Kuleyin); Genç ÇG (Z.Akalın); Yazılım ÇG (S.Sönmez); Sağlık ÇG (O.Saka); Eğitim ÇG (E.Derman); Sosyal Etkinlikler ÇG (N.Öztürel); TOBB Bilişim Sektörü Kurulu (R.Aktepe).

 

TBD’nin her yıl yinelenen 9 sürekli etkinliği şunlardır: Bilişim dergisi (1972’den beri 33 yılda 89 sayı, 3 aylık); TBD Ulusal Bilişim Kurultayı (1976’dan beri 28 yıldır, toplam 20 kez, 1992’den beri her yıl); BİMY Bİ Merkezleri Yöneticileri Toplantısı (1993’ten beri 11 yıldır, her yıl); TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü (1996-2002, 2003’te TBD Ödülü, 8 yıldır, her yıl); Kamu-BİB ve Kamu Platformu (1996’dan beri, 8 yıldır, her yıl); BTIE Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kurultayı (1998’den beri, 6 yıldır, her yıl); Bilimkurgu Öykü Yarışması (1999’dan beri 5 yıldır, her yıl); TBD i-Dergi (15 Oc. 2001’den beri 3 yıldır, 15 günde bir, toplam 88 sayı); TBD e-Devlet Konferansı ve Sergisi (2003 İstanbul’da yalnız Sergi, 2004 Ank.).

 

TBD’nin sağladığı çapta bir toplumsal hizmeti gerçekleştirebilmiş, kurulduğu günden başlayarak, tüzüğünde tanımlanan işlevlerden sapmadan saygınlığını onyıllar boyunca hep koruyabilmiş dernekler, yeryüzünde çok az ülkenin tarihinde görülebilmiştir. TBD, Türk toplumunun XX. yy’ın son üçte birinde yaşadığı bunalımlar döneminde, sırtını bilim ve tekniğe yaslayan, emeğin, yaratıcılığın, toplumsal dayanışmanın, bireysel / ulusal özgüvenin egemen olduğu barışçı bir düşünceyi (bu Atatürkçü düşüncedir) benimseyen bir gönüllüler takımının, bir toplumun alınyazısını nasıl değiştirebileceğinin, yeryüzü ölçeğinde önemli bir örneğini oluşturmaktadır.

 

TBD, bir meslek örgütü olmanın, kamu yararına çalışan bir dernek olmanın ötesinde, toplumsal, ekinsel ve siyasal bakımdan, sivil toplumun, gönüllü örgütlenmenin, dolayısıyla katılımcı demokrasinin değerini gözler önüne seren bir toplumsal uzlaşma, bir uluslaşma etmeni, bilişim devrimi bağlamında bir toplumsal dönüşüm örgütüdür.

 

Kaynaklar

Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, 176-177, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ağustos-Eylül 1971, Ankara.

Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, sayı: 1 – 6; Nisan 1972 – Temmuz 1973, TBD, Ankara.

Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, sayı: 7, Ekim 1973, TBD, Ankara.

Bilişim, Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, sayı: 8 – 89, yaz 1974 – Mart 2004, TBD, Ankara.

Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, Bilişim, Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, Sayı: 17, Mayıs 1983, TBD, Ankara.

Aydın Köksal

Bilişim Ltd, Ankara


Kaynak: Aydın Köksal, TBV Bilişim Ansiklopedisi, Haziran 2006, 1. Basım, Sf.729-738