Challenges and Years of Development

gelisme_yillari

1977, 23 Haz.: TBD İstanbul Şubesi’nin kuruluşu. Etkinlik gösteremediği için bir süre sonra kapatılan şube, 1998’de, kalıcı biçimde yeniden kurulacaktır.

1977 Tem.: TBD İletiler, yayınlanmaya başlıyor. Ne var ki bu küçük aylık yayınla yetinilerek, altı aylık Bilişim iki yıl yayınlanamıyor.

 

1977: Bilişim kesiminde ilk kez görülen bir olayda, HÜ Vakıf şirketlerinden SİSAG grevinde, TBD’ye uzlaştırıcı görev düşüyor; kan dökülmesi önleniyor. Aynı yıl ODTÜ Bs. Mrk. Md. olarak görevlendirilen kişinin, bilgisayar sistemine sabotaj yaptıkları gerekçesiyle 26 kişinin görevine son vermesi karşısında, üyelerini savunma amacıyla TBD bildiri yayınlıyor, yönetimi kınıyor.

 

1978, 8 Ar.: TBD’nin eski başkanı Dr. Necdet Bulut KTÜ-EHBE’de BİM’i kurmak üzere görevli bulunduğu sırada, Trabzon’da, insanlıkdışı bir saldırı sonucunda vurularak öldürülüyor.

 

1978-82: TBD 2., 3. ve 4. Ulusal Bilişim Kurultayları Ankara’da ve İzmir’de toplanıyor; Bildiriler kitapları yayınlanıyor. Bilişim ’82’de sunulan 81 bildiri 2 ciltlik bir bildiriler kitabı olarak yayınlanıyor, bu kurultaya bir de Sergi eşlik ediyor.

 

1979: TBD Bilişim Çalışanları Sosyal Hakları Savunma Kurulu oluşturularak, Bilişim Dalında Kadro Ünvanları, Görev ve Gerekir Bilgi-Deneyim Tanımları başlıklı belgeyi hazırlıyor.

 

1979, 30 Kas.: Türkiye’de Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayarlaşma Siyasası konulu toplantı beş çağrılı konuşmacı (TBD: K.Kılan, DPT: B.Epir, EMO: G.Gönenç, ODTÜ: A.Elçi, HÜ: A.Köksal) ve yaklaşık yüz kişilik bir katılımla Ankara’da yapılıyor.

 

1979: Tüm Öğretim Üyeleri Derneği’nin (TÜMÖD) koyduğu Dr. Necdet Bulut Fen ve Teknik Bilimler Ödülü, İTÜ Elektrik F. kurucusu rahmetli Prof. T.Özker ile TBD kurucusu Dr. A.Köksal’a veriliyor.

1980, Şub.: TBD, teknik insangücü sınıfına alınmasını önerdiği bilişim çalışanları için bir Yan Ödemeler Tablosu oluşturarak Hükümet’e iletiyor.

1981, 7-8 Ar.: Dr. Necdet Bulut anısına, KTÜ, Trabzon’da, Bilgisayar Bilimlerinde Ulusal Planlama ve Gelişim Politikaları Sempozyumu düzenleniyor; Bildiriler kitabı KTÜ-EHBE Bülteni Özel Sayısı olarak 1982’de yayınlanıyor. Türkiye’de Bilgisayarların Sağlıklı ve Dengeli Yayılması ve Bilgisayar Bilimleri Eğitimi konulu açık oturumda F.Ankara (DPT), B.Epir (ODTÜ), A.Hacınlıyan (BÜ), A.Köksal (HÜ), O.Manas (EÜ), E.Yücel (TBD) konuşuyorlar, oturumu T.Karaçay (KTÜ) yönetiyor.

 

1981, 25 Ar.: TBD, Türkiye Bilişim Vakfı için bir olurluk incelemesi yapmak üzere bir çalışma takımı görevlendiriyor.

 

1982, 15 Mart: TBD Bilgi İşlem Merkezleri Birliği’nin kuruluşu (TBD-BİMB). İlk Yönetim Kurulu: A.Yıldırım (Maliye B.lığı), Ö.Demirel (Orman B.), Ü.Timur (T. Emlak Kredi Bankası), E.Elçi (PET-KİM), S.Mocan (Sümerbank), U.Aykal (PO).

 

1982, 1 Haz.: TBD’nin ücretli ilk çalışanı Nurten Kuleyin işe başlıyor; 31 Ocak 1997’deki emekliliğine değin, bu görevi 14,5 yıl sürdürüyor. İkinci bir çalışan olarak 17 Eyl. 1993’te işe alınan Yeşim Ergun ise 2004’te görevini sürdürmektedir.

 

1982 Haz.: 18 Ar. 1981’de, KTÜ, Trabzon’da 8 Ar. 1978’de öldürülen TBD eski başkanı “Dr. Necdet Bulut’un anısına TBD Bilişim Ödülü” konuyor.

1982, 21 Haz.: Bilişim dergisi’nin 15. sayısı ile 19,8x 20 cm boyutlarında, kuşe renkli kapak ve teknik nitelikte yazıların yanı sıra, bilişim kesimi dışından yazarlara da yer veren, renkli bir Bilişim Kültürü Dergisi kimliğiyle, TBD başkanlığıyla birlikte, derginin editörlüğünü de yeniden üstlenen A.Köksal eliyle yeniden yayınlanmaya başlıyor, Meteksan Ltd basımevinin işbirliğiyle, maliyeti karşılığında 3.000 basılarak ülkenin her yanına daha geniş bir biçimde dağıtılmaya başlıyor.

Bilişim’in gelişkin bir meslek dergisi biçiminde, yeniden üç ayda bir yayınlanışıyla birlikte, Bölge İletişim Sorumluları (Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Trabzon ve Zonguldak) ve Dış Ülkeler İletişim Sorumluları tanımlanmış (ABD: Prof. Ş.Utku, Avrupa: E.Gelenbe, Kanada: S.Kavlakoğlu, Prof. T.Ören); Bilişim’de seçilmiş yazıların İngilizce özetlerine, ulusal, uluslararası etkinliklere ve Türkiye’yi (yaratıcılığımızı) simgeleyen bir yağlıboya yapıta da, her sayının sonunda yer verilmektedir.

 

1982: TBD Eğitim Programı yeniden yapılandırılıyor: Bilgisayar Proglamaya Giriş; Fortran IV ve Cobol dillerine Algol ve PL/1 de ekleniyor; ayrıca, 54’er saatlik Bilgisayar Yapısına Giriş ve Çevirici Dili; Veri Yapıları ve Algoritmalar; Kütük Düzenleme Yöntemleri; Proje Tasarım, Geliştirme ve Belgeleme; İşletim Dizgeleri; Veri Tabanı Yönetim Dizgeleri; 30 saatlik BİM Yönetimi; Olurluk İncelemesi ve Dizge Seçimi, kursları da düzenleniyor.

Bu arada, Mega Ltd’in tasarlayıp ürettiği Boncuk 09 bilgisayarı ile Biltek Ltd Şirketi’nin 1979-82 döneminde Kienzle (Batı Alman) lisansıyla ürettiği M100, M200, M300 bilgisayarları (yazıcılar bile Türkiye’de üretilmiş olarak) satışa sununluyor. TC Ziraat Bankası, HÜ Beytepe’de gelişmesi umulan ulusal bilgisayar endüstrisini desteklemek amacıyla, Biltek’e ön ödemeyle 320 bilgisayar ısmarlıyor; donanım üretiminde başarı kazanılmasına, Jandarma ve EGO’nun ısmarladıklarıyla birlikte 400 bilgisayar üretilip teslim edilmesine karşın, kanımızca yazılım ve uygulamaya dönük arge çalışmalarına gereken önem verilmediğinden ve dış alımlara uygulanan desteğe karşın yerli üretime destek verilmemesinden (E.Pakdemirli), bu atılımın arkası gelmiyor.

 

1983 May: Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, derginin 17. sayısı olarak çıkıyor. Özel Bölüm Bilgisayarlar ve İletişim başlığını taşıyor. Yıllık’ta şu bilgiler yer alıyor: TBD Tüzüğü, Üyeler Kütüğü (ilk 1040 üye); Türkiye Bilişimciler Kütüğü (görev, uzmanlık, telefon vb.); TBD Bilgi İşlem Merkezleri Kütüğü (bilgisayar modeli, yapımcı / pazarlayıcı firma, yönetici, insangücü, tel. vb.); Türkiye’de Pazarlanan Donanım ve Yazılım Ürünleri Kütüğü (ayrıntılı ve kodlu olarak firmalara göre); BÜKOMA 82 Fuarına Katılan Firmalar; A. Köksal’ın Bilgi İşlem Merkezi Yönetimine İlişkin Notlar ve Tasarı Yönetimi notları; Bilgi İşlem Merkezleri için Teknik İnsangücü Görev Tanımları; Bilgisayar Edinmede Olurluk İncelemesi (DPT EBİ Sürekli ÖİK için başlıklar); A.Köksal’ın Bilişim ’82 TBD IV. Ulusal Bilişim Kurultayı Açış Konuşması, İzmir); TBD Bilgi İşlem Merkezleri Birliği (BİM-B) Yönetmeliği; BİM-B üyesi Kuruluşlar (adres, yönetici, vb., 51 kuruluş); A. Köksal’ın Türkiye Bilişim Kaynakçası çalışması (1970-83 arasında Türkiye’de basılmış yaklaşık 800 yayın); Bilgisayar Bilimleri Alanında Yüksek Öğretim (10 üniversitedeki Bs. Müh. bölümleri, sistemleri, öğretim kadroları, verdikleri dereceler, dersler vb.); Bilişim Endüstrisinin Zamandizini (1874-1982).

Yıllık, 6-8 punto yoğun bilgi içeriği, özenli tasarımı ile tüm bilişim çalışanları için yıllarca, güvenilir bir başvuru kaynağı olmuştur.

 

1983, Ek.: TBD çalışmalarının bir sonucu olarak, Türk Bilim Politikası 1983-2003 başlıklı belgede Bilişim ve İletişim Teknolojileri birinci öncelikli projeler arasında yer alıyor.

 

1984, 31 Oc.: TBD, 14 yıl A.Köksal’ın Hoşdere caddesindeki evinde barındıktan sonra, ilk kez kendi yerine taşınıyor: Hatay s. 8/35, Yenişehir, Ankara.

 

1984: TBD 5. Ulusal Bilişim Kurultayı için Milli Piyango özel çekiliş düzenliyor. Kurultay özellikle MEB’in ve YÖK’ün öğretim dilini İngilizceye kaydırmalarına karşı çıkıyor. 1999’da öğretmenlerin girişimiyle başlatılan Yabancı Dile Evet, Yabancı Dille Öğretime Hayır kampanyasını, 88 sivil toplum örgütüyle birlikte, TBD de destekleyecektir.

 

1984: UTE Şirketi’nin Bilgisayar Dergisi’nce düzenlenen Bilgisayar Kongresi’ne TBD katılımı: MTA’da, A.Köksal, K.Kılan, A.Elçi, Ü.Karakaş oturum başkanlığı yapıyorlar; çıkar çelişkilerini uzlaştırmak gerektiğini, birbirini bütünleyen çabalar arasında işbirliği sağlamak gerektiğini vurguluyorlar.

 

1984, Ar.: Bilişim’in 18. sayısında ilk kez 2 bilimkurgu öyküsü yayınlanıyor. Sonraki yıllarda TBD, özgün bilimkurgu öykülerine her yıl ödül verme geleneğini başlatacaktır.

1985-90: Bilişim artık çeşitli basımevlerinde piyasada basılıyor; niteliğini koruyor.

 

1985, Nis.: İlk bilgisayarın 1960’ta TCK’da kuruluşu, 25. Yıl Balosu ile, Ankara’da Chinatown’da çok geniş bir katılmayla kutlanıyor. 11-20 Ekim’de 25. Yıl Kutlamaları için Ankara’da Gençlik ve Bilgisayar açık oturumu yapılıyor: A.Köksal yönetiminde, Doç. İ.Sezgin (MEB Müst.Yrd.), Doç. C.Alkan (AÜ), Doç. Y.Kuzgun (HÜ), Bs.Müh. M.A.Orgun ve ODTÜ 1. sınıf öğrencisi P.Aydınoğlu konuşuyorlar. Kutlamalar için ayrıca bir TBD Fuarı, UFD Firması işbirliğiyle düzenleniyor.

 

1985, 25 Kas.: İlk kez oluşturulan TBD Danışma Kurulu Bulvar Palas, Ankara’da toplanıyor.

1986, Nis.: TBD’nin Selanik c. 17/4 Yenişehir, Ankara adresindeki yeni yeri, hafta içinde 13.00-20.00, cumartesileri 14.00-18.00 arasında bilişimcilerin buluşabilecekleri bir lokal olarak hizmete giriyor.

1986, 23-25 Ek.: TBD 6. Ulusal Bilişim Kurultayı Ankara’da HÜ salonlarında, yüksek katılımla toplanıyor. TBD Bşk. A.Köksal Yazılım Endüstrisi ve Türkiye’deki Gelişme Koşulları konulu bildirisinde, doğmakta olan bir endüstri olarak nitelediği yazılım üretiminin vergiden bağışık tutularak desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Sözcük işleyici olarak HÜ’de üretilen Sözdiz’den yararlanılıyor.

 

1987 Mart: Bilişim’in 24. sayısı yayınlanıyor; bu sayıdan sonra yayın 1991 yılı sonuna değin kesiliyor.

 

1988: TBD 7.Ulusal Bilişim Kurultayı, belleklerden silinmeyen bir başarıyla Anadolu Üniversitesi, Eskişehir’de yapılıyor.

 

1991 TBD adına Bilişim dergisini ve TBD Ulusal Kurultayları’nı düzenlemek amacıyla 26 şirket adına genel müdürlerin koydukları sermayeyle İnterpro AŞ kuruluyor (%48 pay çalışanların).

 

1992, Nis.: Bilişim’in, 25. sayısı, aylık bir dergi olarak, TBD adına hazırlanan içerikle, 3 yıl boyunca İnterpro AŞ eliyle yayınlanıyor. Derginin Ocak 1995’te yayınlanan 58. sayısından sonra, bu şirket, Donanım, Yazılım, daha sonra da BT Haber adlı kendi süreli yayınlarına ağırlık

verdiğinden, kâr amacı gütmeyen Bilişim’i desteklemekten cayınca, TBD, Bilişim’i kendi başına, 6 ayda bir yayınlama kararı verip Eylül

 

1995’te 63. sayıyı da çıkardıktan sonra, IDG A.Ş. ile işbirliğine gidiyor (7 sayı). Eylül 1998’de çıkan 71. sayıdan bu yana TBD, Bilişim’i 3 ayda bir kendi çalışanları eliyle yayınlamayı sürdürüyor.

 

1994, 7 Mart: Bakanlar Kurulu’nun 94/5420 sayılı kararıyla, başvuru dilekçesinden 20 yıl sonra, TDB kamu yararına çalışan dernekler arasına alınıyor.

 

1996, Nis.: TBD’nin 25. kuruluş yıldönümü, bir baloyla Atakule, Ankara’da kutlanıyor.

 

1996, 30 Haz.: TBD Meşrutiyet Sonu 48/18, Yenişehir, Ankara’da satın aldığı ilk taşınmaz olan çatı katına taşınıyor.

 

1996, Eyl.: Bilişim ’96’da ilk kez tanımlanan TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü A.Köksal’a veriliyor. Ödül, 2002’ye değin, her yıl (7 kez) sürdürüldükten sonra, 2003’te TBD adına verilmiştir.

 

1998: TBD İstanbul Şubesi’nin yeniden kuruluşu.

 

1999, 13 Şub.: TBD, Meşrutiyet Sonu’ndaki küçük daireyi satıp Dr. Mediha Eldem s. Çağ Ap. 56/12, Yenişehir, Ankara adresinde daha büyük bir daire satın alıyor; bu adrese taşınıyor.

 

1999: Bilişim dergisi TBD Bilimkurgu Öykü Yarışmaları’nın ilkini düzenliyor. 6.’sı 2004’te de düzenlenen bu yarışma, TBD’nin bir geleneği olacaktır.

 

2000, 25 Şub.: TBD Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi’nin (Council of European Professional Informatics Societies, CEPIS) Türkiye temsilcisi.

2001, 15 Oc.: TBD’nin İnternet ortamındaki yayın organı i-Dergi, 15 günde bir yayınlanmaya başlıyor.

2001, 31 Oc.: TBD 24. Genel Kurulu, A.Köksal’a Onursal Başkan sanını veriyor, bu sanın bir başkasına verilemeyeceğinin Tüzük’te belirtilmesi karara bağlanıyor:

 

2001, 28 Nis.: TBD’nin kuruluşu, İstanbul Şubesi’nin düzenlediği 30. Yıl Balosu ile Tarabya Oteli’nde, 700 kişinin hep bir ağızdan coşkuyla söylediği TBD 30. Yıl Şarkısı ile (söz/müzik: Lütfü Dinç, İst. YK üyesi) görkemli biçimde kutlanıyor.

 

2001: TBD Bursa Şubesi’nin kuruluşu.

 

2001, Ar.: TBD, 4. c. 3/11-12, Aşağı Öveçler, Ankara adresindeki çok daha geniş şimdiki merkezine taşınıyor.

 

2002, Eyl.: TBD 19. Ulusal Bilişim Kurultayı İstanbul’da, TBD, TBV, TÜBİSAD ve TZK işbirliğiyle düzenlenen Bilişim Zirvesi Etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

 

2002, 15 Eyl.: TBD, Türkiye’de Avrupa Bilgisayar Yeterlilik Belgesi (European Computer Driving Licence, ECDL) verme yetkisi için CEPIS ile sözleşme imzalıyor.

 

2002, 12 Kas.: Teknoparklar Yasası Yönetmeliği ile bu bölgelerde yazılım üreten kişi ve kuruluşlar gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden bağışık tutuluyorlar; böylece TBD’nin 1980’lerden beri önerdiği yazılım üretiminin desteklenmesi, tüm illerde olmasa da, gerçekleşmiş oluyor.

 

2003, Eyl.: TBD 20. Ulusal Bilişim Kurultayı İstanbul’da, Bilişim Zirvesi Etkinlikleri’nden ayrı olarak gerçekleştiriliyor.

 

2004, 9-10 Mart: e-Devlet Uygulamaları Konferansı ve Sergisi, Başb. Yrd. ve Devlet Bakanı A.Şener, Ulaştırma Bakanı B.Yıldırım ve TBD Bşk. R.Aktepe’nin açış konuşmaları, e-Ekonomi, E-Dönüşüm Türkiye, Türkiye e-İmza Kullanımına Hazır mı? ve Kamunun Yeniden Yapılanmasında Bilgi yönetimi ve BİM’ler konulu 4 açık oturumda toplam 25 konuşmacı ve 4.751 kişinin katılımıyla Ankara’da yapılıyor. Sergi’de e-Devlet’i oluşturan bakanlıklar, genel müdürlükler vö. kamu kuruluşlarından 35 örgütün Türkiye coğrafyasında adım adım bütünleşen Yönetim Bilişim Sistemleri, çevrimiçi ortamda tanıtılıyor, sorunlar tartışılıyor.