KURUCU ÜYELER:
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Belgin TEZCAN AKSU
Nezih KULEYİN
Koray ÖZER

BAŞKAN:
Nezih KULEYİN

BAŞKAN YRD:
Belgin Tezcan AKSU

YAZMAN:
Doç. Dr. Berdi SARIYEV (Türkmenistan)

ÜYELER:

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (Türkiye)
Şahruz AKATABAY (Türkmenistan)
Dr. Shahine İBRAHİMOVA (Özbekistan)
Doç. Dr. Sonunbubu KARABAYEVA (Kırgızistan)
Prof. Dr. Sherubay KURMANBAYULİ (Kazakistan)
Koray ÖZER (Türkiye)
Dr. İsmayıl SADIQOV (Azerbaycan)
Doç. Dr. Berdi SARIYEV (Türkmenistan)