Özenli Türkçe Çalışma Grubu

Türkiye Bilişim Derneği

Özenli Türkçe Çalışma Grubu

Özenli Türkçe Çalışma Grubu, Türkçenin, başta bilimsel konular olmak üzere ilgili konularda özenli kullanımı amacıyla, Türkçe bilim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak üzere 11 Aralık 2017 tarihinde kurulmuştur. Çalışma Grubu başlangıçta “Özenli Türkçe” Çalışma Grubu olarak yalnızca Bilişim alanında çalışma yapmak üzere 24 Temmuz 2013’te kurulmuştu. Grubun Bilişim alanı dışındaki alanları da kapsayacak biçimde genişleyeceği de öngörülerek, birbirleri ile yakın ilişkileri olan iki grup olarak yapılandırılmasının daha yararlı olacağı düşünülmüştür. 20 Mart 2018’den başlayarak Bilişimde Özenli Türkçe çalışmaları http://Bilisimde.OzenliTurkce.org.tr web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bilişim dışındaki alanlarda yapılacak çalışmalar da benzer biçimde ele alınarak Özenli Türkçe çalışmaları www.OzenliTurkce.org.tr  web sitesi üzerinden paylaşılmaktadır.

içerik hazırlanıyor

içerik hazırlanıyor

içerik hazırlanıyor

içerik hazırlanıyor.

içerik hazırlanıyor