Misyonumuz
Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarında Kamu Bilgi İşlem Birimleri ve sektörel katılım ile bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımı, kamu kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli sunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması, Bilgi İşlem Birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır.

Kuruluşundan bugüne…
TBD Kamu-BİB (Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği) çalışma grubu 1995 yılında kurulmuştur.

KAMU-BİB VERİMLİLİK TOPLANTILARI