VI. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ

VI. İstanbul Bilişim Kongresi’nde

Akıllı Şehirler ve Yaşam Stratejileri tartışılacak.

7-8 Kasım 2012

Türkiye Bilişim Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen kongre, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılacaktır.

Kongrede kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör,  sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler  akıllı şehirleri  tartışacaklar. 

VI. İstanbul Bilişim Kongresi “Akıllı Şehirlerde Akıllı Yaşam ve Başarı Örnekleri” temasıyla 7-8 Kasım 2012’de Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş yerleşkesinde 100’den fazla konuşmacının katıldığı 25 farklı oturumda gerçekleşecektir.  

Türkiye nüfusunun %76’sı şehirlerde yaşamaktadır. Bu durum trafik, yapılaşma, hava kirliliği, eğitim, sağlık, güvenlik, iletişim, altyapı ve işsizlik gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişen Bilişim Teknolojileri; şehirlerde sorunların çözülmesi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitelerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Dünyanın en önemli şehirleri, bilişim teknolojilerini kullanarak “Akıllı Şehirlere” geçişle sorunların üstesinden gelme yoluna gitmiştir.

VI. İstanbul Bilişim Kongresinde aşağıdaki konulara yer verilecektir.

Akıllı Şehirler

Belediye Başkanları Toplantısı, Akıllı Şehirlerde Doğayı Korumak, Akıllı ve Yaşanabilir Şehirler STK Forumu, Sosyal Belediyecilik, Şehrin Teknoloji Liderleri ‘Akıllı Teknoloji ile Akıllı Şehir Oluşturulması”, Şehirde Mobil Yaşam – Mobil Şehir Uygulama Örnekleri, Akıllı Şehir’e Giden Yolda Yapılması Gerekenler, Anadolu’nun Marka ve Rekabetçi Şehirleri, Kent ve Yaşam, Kente KOBİ, Siber Güvenlik oturumlarında Türkiye ve Dünyadan örnekler ile şehirlerimizi yaşanabilir ve akıllı şehre nasıl dönüştüreceğimiz konuşulacaktır.

Akademik Bildiriler

Türkiye’de ilk kez “Akıllı Şehirler” çerçevesinde “Akademik Bildirilerin” sunulduğu bir kongre gerçekleşiyor. Akademik Hakem Kurulunca sunulmaya değer bulunan 25 bildiri ile Şehirlerin, Akıllı Şehirlere dönüştürülmesine bilimsel açıdan çözümler üreteceğine inanmaktayız.

Bilişim Kentleri Klavuz Çalıştayı

TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu (50’den fazla kamu, özel sektör çalışanındanoluşmaktadır.) tarafından Yerel yönetimler, belediyeler, merkezi yönetimler, il özel idareleri, valilikler, ilgili diğer kamu kurumları ve vatandaşları hedef alan; Yerel yönetimlerde, iş süreçlerinin verimliliğini, etkinliğini arttıracak, şeffaflığı ve katılımcılığı sağlayacak bilişim teknolojileri ile desteklenmesi için yerel yöneticiler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanmasına, farkındalık ve gereksinim duyulan kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmaların öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinin takibinde yararlı olmak üzere oluşturulan 4 yıllık çalışmanın ürünü olan klavuz kitapçığın son şekli üzerinde konuşulacaktır. Klavuz kitap, bu haliyle bile birçok yerel yönetimin iş süreçlerinde referans alınarak uygulanmaya başlamıştır.

Genç Girişimciler Forumu ve E-Dönüşüm Bilişim Yıldızları Yarışması

30 yaşı altı nüfusu aşan Türkiye’nin  büyümesini sürdürüp, dünyanın önde gelen ülkesi haline gelmesi için “Girişimciliğin ve İnovasyon” desteklenmesi zorunluluktur. Genç girişimcilerin başarı öykülerinin paylaşıldığı ve iş süreçlerini İnternete taşıyan kurum ve kişilerin ödüllendirildiği yarışma programı ülkemiz için “Stratejik” öneme sahiptir.

Kayıt yaptırmak için tıklayınız.

VI. İstanbul Bilişim Kongresi Programı için tıklayınız.

www.istanbulbilisimkongresi.org.tr

Önceki Türk Cumhuriyetleri Ortak Bilişim Terimleri ve Bilişim Alanlarında İş Birliği Forumu-Azerbaycan-2012
Sonraki Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması Ödülleri Dağıtıldı!