Tüzüğümüzün 24. Maddesinin “o” Bendi Gereğince, Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı TBD Genel Başkanı Rahmi AKTEPE Başkanlığında 26 Mayıs 2022 tarihinde toplanmıştır.

Tüzüğümüzün 24. Maddesinin “o” Bendi Gereğince, Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı TBD Genel Başkanı Rahmi AKTEPE Başkanlığında 26 Mayıs 2022 tarihinde toplanmıştır.

TBD etkinliğinin ve başarısının arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla planlanan Şube Yönetim Kurulu toplantılarına 26 Mayıs 2022 tarihinde Eskişehir Şubemiz ile devam edilmiştir. TBD Genel Başkanı Rahmi AKTEPE’nin Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda TBD 2. Başkanı M. Ali YAZICI tarafından kurumsallaşma çalışmaları ve TBD Merkezin Eskişehir Şubeden beklentilerine yönelik sunum yapılmıştır. Söz konusu toplantıda 2023 yılına yönelik strateji ve politikalar ile Eskişehir Şubesinin Merkez’den beklentileri görüşülmüş, karşılıklı görüş alış verişi yapılmıştır.

Önceki TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE ve TBD Heyeti Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin GÜLER’i Makamında Ziyaret Etti
Sonraki ESKİŞEHİR 3. SAĞLIK ve BİLİŞİM SEMPOZYUMU