Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi AKTEPE’nin Basın Bildirisi – BT Haber

Yayın Adı : BT Haber | Tarih : 19.03.2021

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından; tarımdan sağlığa, havacılıktan uzaya, ulaşımdan enerjiye, siber güvenlikten bilişime ve haberleşmeden savunmaya her alanda ülkemizde teknolojik egemenliğin elde edilmesi ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yerli ve milli kabiliyetler ile yazılım, donanım, sistem, teknoloji ve/veya hizmetlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin önemine ve bahse konu yeteneklerin kazanımı için dijital dönüşüm ve yenilikçi teknolojiler alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine olan ihtiyaç her zaman vurgulanmaktadır. Farklı bakanlıklar ve/veya kurumlar tarafından başlatılan önemli programlar başta milli teknoloji hamlesi olmak üzere ülkemizde önemli kazanımlar sağlamış olsada koordinasyon eksikliğinden dolayı istenen seviyede istihdam, markalaşma ve ihracat potansiyeli oluşturmada yetersiz kalmış ayrıca ArGe ve Yenilikçilik kültürünün gelişiminde de yaygın etki yaratamamıştır. Bu kapsamda ekosistemin koordinasyonunu sağlayacak, sektörü yönlendirecek, öncelikleri belirleyecek, teşvik ve destekleri tek elden sağlayacak, rekabetçilik endeksinin arttırılmasına yönelik standartları ve sertifikasyon süreçlerini belirleyecek ve tüm paydaşlar (kamu, sektör, akademi ve STK’lar) arasında iletişim kanallarını açık tutacak bir devlet erkine olan acil gereksinim TBD tarafından her fırsatta gündeme getirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı”nın kurulmasını, TBD olarak gündeme getirmiş olduğumuz bahse konu ekosistem sorunlarının tek elden koordine edilerek çözülmesine ve ülkemiz açısından teknolojik egemenliğin elde edilmesine sağlayacağı katkılar nedeniyle çok önemsiyor ve canı gönülden destekliyoruz. Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı tarafından ekosistem paydaşlarının ortak aklıyla dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli yazılımların geliştirilmesine yönelik belirlenecek politika, strateji ve eylem planları aracılığıyla ülkemizin dijital ekonomisinin gelişimine, küresel rekabet endeksinin arttırılmasına ve ekosistemin sürdürülebilirliğine değerli katkılar sağlayacaktır. TBD olarak diğer kamu kurumları ile gerçekleştirmekte olduğumuz işbirliklerini Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı ilede yaparak her türlü desteği vermeyi hedefliyoruz.

Saygılarımızla

Önceki 50. Yıl Hatıra Ormanı Ağaç Dikimi
Sonraki TBD İstanbul 21 Mart Pazar Bulmacası