TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul I.Toplantısı 3 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da Caferağa Mahallesi Gn. Asım Gündüz (Bahariye) Caddesi Adliye Palas Apartmanı No: 72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa II.Toplantı 10 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:2 Şişli İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz. TBD İstanbul Şube yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu ile birlikte TBD Merkez Genel Kuruluna İstanbul Şubesi adına katılacak delegeler de bu toplantıda belirlenecektir.

Gündem:
1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
3. Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
4. TBD Merkez Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
6. Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
7. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
8. Genel Kurula sunulan raporlar üzerine görüşlerin alınması,
9. Yönetim Kurulunun aklanması,
10. Denetim Kurulunun aklanması,
11. Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
12. Gelecek dönem şube çalışmaları için önerilerin alınması,
13. TBD Genel Merkez genel Kuruluna katılacak delegelerin seçilmesi,
14. Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
15. Dilek ve temenniler, kapanış

Saygılarımızla,
TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu

Önceki Bilişim Garaj Akademisi "TechAnkara Proze Pazarı" etkinliğinde 1. seçildi.
Sonraki TBD İSTANBUL ŞUBESİ 11. OLAĞAN GENEL KURULUNDA YENİ YÖNETİM SEÇİLDİ