Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 8. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 8. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 6 Ocak 2023 tarihinde çoğunluk aranarak, 14 Ocak 2023 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen yer ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

Gündem:

 1. AÇILIŞ, DİVAN KURULU ve GÜNDEM
  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Divan Kurulunun Seçimi ve Yetkilendirilmesi,
  3. Gündemin Onaya Sunulması ve Kabulü,
 2. AÇILIŞ KONUŞMALARI
  1. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
  2. TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
 3. ÇALIŞMA RAPORLARININ SUNULMASI
  1. Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması,
  2. TBD Ankara Şubesi Gelir-Gider ve Bilançosunun Sunulması,
  3. Denetim Kurulu Raporunun Sunulması,
  4. Genel Kurula Sunulan Raporlar Üzerine Görüşlerin Alınması,
 4. YÖNETİM ve DENETİM KURULLARI ÇALIŞMA RAPORLARININ KABULÜ ve KURULLARIN AKLANMASI
  1. Yönetim Kurulunun Aklanması,
  2. Denetim Kurulunun Aklanması,
 5. 2023-2024 BÜTÇE ÖNERİSİNİN SUNULMASI, GÖRÜŞÜLMESİ ve ONAYLANMASI
  1. Bütçe Önerisinin Görüşülmesi
  2. Bütçe Önerisinin Onaylanması
 6. AYRILAN ÜYELERİN DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Üyelikten İstifa Eden Üyelerin Üyelikten Ayrılmalarının Onaylanması,
  2. Diğer Şubelere Nakil Yoluyla Giden Üyelerin Üyelik Durumlarının Görüşülmesi
 7. SEÇİMLER
  1. Seçim Sandık Kurulu Oluşturulması ve Yetkilendirilmesi
  2. Aday Grupları Adına Tanıtım Konuşmaları
  3. TBD Genel Merkez Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçilmesi,
  4. Sekizinci (9.) Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun Seçilmesi,
 8. DİLEK ve TEMENNİLER
  1. Gelecek Dönem Şube Çalışmaları İçin Önerilerin Alınması,
  2. Diğer Dilek ve Temenniler,
 9. TEŞEKKÜR KONUŞMALARI
 10. KAPANIŞ

Saygılarımızla

TBD Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu

Çoğunluklu Genel Kurul Çoğunluksuz Genel Kurul
Tarih: 6 Ocak 2023     Saat: 12:00- 13:00 Tarih: 14 Ocak 2023     Saat: 10:00- 17:00
Yer:    TBD Ankara Şubesi

Ceyhun Atuf  Kansu Cd. 1246 Sk. 4/17  Balgat, Ankara

Yer: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü

Beştepe, Beştepe Alparslan Türkeş Caddesi, Cumhurbaşkanlığı Blv. No:71, 06510 Yenimahalle/ANKARA

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Konum

Önceki TBD 2022 Bilimkurgu Öykü Yarışması Sonucu
Sonraki DIVERSIT Değerlendirme Komitesi Raporu