Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 7. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 7. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 19 Mart 2021 tarihinde çoğunluk aranarak, 27 Mart 2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen yer ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

Gündem:

 1. AÇILIŞ, DİVAN KURULU ve GÜNDEM
  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Divan Kurulunun Seçimi ve Yetkilendirilmesi,
  3. Gündemin Onaya Sunulması ve Kabulü,
 2. AÇILIŞ KONUŞMALARI
  1. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
  2. TBD Genel Başkanının Konuşması,
 3. ÇALIŞMA RAPORLARININ SUNULMASI
  1. Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması,
  2. TBD Ankara Şubesi Gelir-Gider ve Bilançosunun Sunulması,
  3. Denetim Kurulu Raporunun Sunulması,
  4. Genel Kurula Sunulan Raporlar Üzerine Görüşlerin Alınması,
 4. YÖNETİM ve DENETİM KURULLARI ÇALIŞMA RAPORLARININ ve KURULLARIN AKLANMASI
  1. Yönetim Kurulunun Aklanması,
  2. Denetim Kurulunun Aklanması,
 5. 2019-2020 BÜTÇE ÖNERİSİNİN SUNULMASI, GÖRÜŞÜLMESİ ve ONAYLANMASI
  1. Bütçe Önerisinin Görüşülmesi
  2. Bütçe Önerisinin Onaylanması
 6. AYRILAN ÜYELERİN DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Üyelikten İstifa Eden Üyelerin Üyelikten Ayrılmalarının Onaylanması,
  2. Diğer Şubelere Nakil Yoluyla Giden Üyelerin Üyelik Durumlarının Görüşülmesi ve onaylanması
 7. SEÇİMLER
  1. Seçim Sandık Kurulu Oluşturulması ve Yetkilendirilmesi
  2. Aday Grupları Adına Tanıtım Konuşmaları
  3. TBD Genel Merkez Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçilmesi,
  4. Sekizinci (8.) Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun Seçilmesi,
 8. DİLEK ve TEMENNİLER
  1. Gelecek Dönem Şube Çalışmaları İçin Önerilerin Alınması,
  2. Diğer Dilek ve Temenniler,
 9. KAPANIŞ

Saygılarımızla

TBD Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu

Çoğunluklu Genel Kurul Çoğunluksuz Genel Kurul
Tarih: 19 Mart 2021     Saat: 12:00- 13:00 Tarih: 27 Mart 2021     Saat: 09:00- 18:00
Yer:    TBD Ankara Şubesi

Ceyhun Atuf  Kansu Cd. 1246 Sk. 4/17  Balgat, Ankara

 

Yer: Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 Yenimahalle / ANKARA

 

 

Önceki TBD İstanbul 28 Şubat Pazar Bulmacası
Sonraki 4. Siber Güvenlik Zirvesi'nin Ardından… - DÜNYA