TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu 8 Ocak 2017 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise, 15 Ocak 2017 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen yer ve saatlerde yapılacaktır.

Gündem aşağıda bilginize sunulmuştur;
Tüm üyelerimizi bir arada görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,
TBD Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu

Gündem:

  1. AÇILIŞ, DİVAN KURULU ve GÜNDEM

1.1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

1.2. Divan Kurulunun Seçimi ve Yetkilendirilmesi

1.3. Gündemin Onaya Sunulması ve Kabulü

  1. AÇILIŞ KONUŞMALARI 

2.1. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

2.2. TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

  1. ÇALIŞMA RAPORLARININ SUNULMASI 

3.1. Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması

3.2. TBD Ankara Şubesi Gelir-Gider ve Bilançosunun Sunulması

3.3. Denetim Kurulu Raporunun Sunulması

3.4. Genel Kurula Sunulan Raporlar Üzerine Görüşlerin Alınması  

  1. YÖNETİM ve DENETİM KURULLARI ÇALIŞMA RAPORLARININ KABULÜ ve KURULLARIN AKLANMASI

4.1. Yönetim Kurulunun Aklanması

4.2. Denetim Kurulunun Aklanması  

  1. BÜTÇE ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ONAYLANMASI  
  1. AYRILAN ÜYELERİN DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ 

6.1. Üyelikten İstifa Eden Üyelerin Üyelikten Ayrılmalarının Onaylanması

6.2. Diğer Şubelere Nakil Yoluyla Giden Üyelerin Üyelik Durumlarının Görüşülmesi

  1. DİLEK ve TEMENNİLER 

7.1. Gelecek Dönem Şube Çalışmaları İçin Önerilerin Alınması

7.2. Diğer Dilek ve Temenniler

  1. SEÇİMLER 

8.1. Seçim Sandık Kurulu Oluşturulması ve Yetkilendirilmesi

8.2. Aday Grupları Adına Tanıtım Konuşmaları

8.3. TBD Genel Merkez Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçilmesi

8.4. Altıncı (6.) Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun Seçilmesi 

9.TEŞEKKÜR KONUŞMALARI  

10.KAPANIŞ

Çoğunluklu Genel Kurul Çoğunluksuz Genel Kurul
Tarih : 8 Ocak 2017
Saat : 12:00 – 13:00
Tarih : 15 Ocak 2017
Saat : 10:00 – 17:00
Yer :
TBD Ankara Şubesi
Ceyhun Atuf  Kansu Cd. 1246 Sk. 4/17
Balgat, Ankara
Yer :
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Söğütözü Caddesi No:43,
Söğütözü, Ankara
Önceki 10. İstanbul Bilişim Kongresi’nde “Teknolojide Yeni Trendler” konuşuldu
Sonraki TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU