TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2019 Bilimkurgu Öykü Yarışması

TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2019 Bilimkurgu Öykü Yarışması

SİZLERİ BİLİMKURGUNUN SÖZÜ OLMAYA DAVET EDİYORUZ…

Düne kadar bilimkurgu olarak nitelediğimiz tasarımların birer birer gerçeğe dönüştüğü bir dönemdeyiz. Özellikle günümüzde bilimkurgu ile bilim ve teknoloji arasındaki etkileşim çok daha hızlı bir biçimde kendini gösteriyor.

Ünlü gelecekbilimci Alvin Toffler’in “gelecek şoku” diye adlandırdığı süreci bugünden deneyimleye başladık gibi görünüyor; hayatımızı köklü bir biçimde değiştirecek ilerlemeleri, onlara uyum sağlayabilmemiz için gereken zamandan daha kısa bir süre içinde yaşıyoruz. Bilimkurgunun tasarladığı bir olgu, hemen sonrasında gerçeğe dönüşüyor ve bunun sonuçlarını bizi nasıl etkileyeceğini düşünmeye fırsat bulamadan deneyimliyoruz.

Bilime olan inancımızı yitirmeden bilimsel gelişmeleri sorgulayabilmek, teknolojik yenilikleri oldukları gibi sahiplenmek yerine insanlığın bütünü için daha adil, daha ongun, daha özgürlükçü ve daha barışçıl bir dünyanın kurulmasına nasıl katkı sunabileceklerini kavramaya çalışmak. Riskleri öngörmek ve her türlü olasılığa karşı dünyalı türdeşlerimizi uyarmak…  Bilimkurgu bunu yüzyıllardır yapıyor: sadece olacakları öngörmekle kalmıyor, insanlık adına yaratacakları sonuçları üzerine akıl yürütüyor.

Tam da bu sebepten, inanıyoruz ki bilimin kurguya olan ihtiyacı her zamankinden fazla.

İşte bu sebepten, bu yıl yirmi birinci kez, sizleri bilimkurgunun sözü olmaya davet ediyoruz…

YARIŞMA KOŞULLARI

 1. SONUÇ VE ÖDÜLLER
  TBD Bilimkurgu Öykü Yarışması’nın sonuçları 2019 yılı Kasım ayı içinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya 3000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 2000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 1000 TL tutarında hediye çeki verilecektir.
 1. KATILIM KOŞULLARI
 • Yarışmaya TBD Yönetim Kurulu üyeleri ile TBD Bilişim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri dışında herkes katılabilir.
 • Öykü Türkçe yazılmalıdır.
 • Konu kısıtlaması olmamakla birlikte öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacaktır.
 • Öykü daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilmeden önce basılı ya da dijital ortamda yayımlanmış öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Her yazar yalnızca bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
 • Önceki yıllarda birincilik ödülü alan yazarlar yarışmaya katılamaz.
 • Dereceye girecek öyküler içinde seçici kurul tarafından yayımlanmaya değer bulunanlar kitap olarak yayımlanacaktır.
 • Öykülerin internet sitesinde, Bilişim Dergisi’nde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için https://www.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurularak TBD’ye gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum adlı belgeyi sistem üzerinden ya da elle doldurup e-posta ekinde TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 1. BİÇİM
 • Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” font büyüklüğünde, “Arial” karakter” seçilerek yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir. Düzenlenebilir bir formatta gönderilmeyen (örnek: .pdf) öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öykünün yer aldığı dosyaya öykünün adı verilmelidir.
 • Öykü dosyasının içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi olmamalıdır.
 • e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası, ayrıca varsa kişisel web sitesi/blog adresi bulunmalıdır.
 • Yazarların yarışmaya gerçek ad ve soyadlarıyla katılmaları gerekmektedir. Yarışmada rumuz kullanılmamaktadır.
 • Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir.
 • Öykü en fazla iki bin sözcükten oluşmalıdır.
 • Bu biçimsel özellikleri taşımayan öyküler yarışma dışı bırakılacaktır.
 1. SEÇİCİ KURUL
  Asiye Bendon, Barış Emre Alkım, Cem Kılıçarslan, Ekin Açıkgöz, Kadir Yiğit Us, Murat Uyurkulak, Özgür Tacer, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Tevfik Uyar
 1. ÖYKÜNÜN TESLİMİ
  Yapıt, 31 Ağustos 2019 tarihine dek [email protected] adresine gönderilmelidir. Yarışma dokümanları e-posta ekinde gönderilmelidir.

Bilgi ve iletişim için: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No: 4/17 Balgat / ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 web:  www.tbd.org.tr, eposta: [email protected]

 

Önceki Türkiye Bilişim Derneği ve Bilge Adam Ankara İşbirliği ile Gerçekleşecek Eğitimlerimize Kayıtlarınızı Bekliyoruz!
Sonraki Türkiye Bilişim Sektöründe 35 Yıl Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu